Tudományos önéletrajz

Prof. Dr. Nagy János
 
 
Diploma:
magyar-orosz szakos középiskolai tanár  JATE BTK, 1970.
 
Bölcsészdoktor:
„Tagadó nyelvi formák a Kresz szövegében.”  JATE BTK, 1982.
 
Tudományos minősítés:
a nyelvtudomány kandidátusa
        „Ismétlésszerkezetek nyelvi-stilisztikai értelmezése Weöres Sándor verseiben.”
        Tudományos Minősítő Bizottság, 1993.
az MTA doktora
        „A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében.”
        MTA, 2005.
Habilitáció:
        „Verbális és nonverbális jelek értelmezése Weöres Sándor verseiben.”
        JPTE, 1999
 
Munkahelyek:
1970-1976 Szilády Áron Gimnázium, Kiskunhalas
1976- Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
  SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
  SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
 
Kutatási terület: alkalmazott nyelvészet: stilisztika, szövegtan