Tudományos önéletrajz

Prof. Dr. Dudits Dénes
 
 
Születési idő:           1943. október. 5.
Születési hely:         Mosonmagyaróvár
Családi állapot:        nős, feleség: Molnár Judit, tanárnő
 
Cím:                         Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Központ
                                6726 Szeged, Temesvári krt. 62., 6701 Szeged, Pf. 521.
                                Tel.: 62 599 768, 769; Fax: 62 433 188
                                email: dudits@brc.hu
 
Középiskola:           1958-1962       Győr, Révai Miklós Gimnázium
 
Egyetem:                1962-1966       Agrártudományi Egyetem, 
                                                      kitüntetéses agrármérnöki diploma, Gödöllő
Egyetemi doktori cím:            
                                 1968.           Növénygenetika
                                                    A tézis címe: "Indukált mutánsok tanulmányozása
                                                    borsóban"
Továbbképzés:        1974-1975    vendég kutató K.N.Kao, és O.L. Gamborg-nál
                                                    Prairie Regional Laboratórium, National Research Council 
                                                    of Canada, Saskatoon, Kanada
Tudományos fokozat:             
                                 1972.          a biológiai tudományok kandidátusa: “Mutációs genetikai és
                                                   nemesítési vizsgálatok borsón”
                                 1982.          a biológiai tudományok doktora: "Szomatikus hibridizáció,
                                                   növény protoplasztok fúziójával.”
Vendég professzorság:                    
                                 1982-1983  a Massachusetts General Hospital Molekuláris Biológiai
                                                  Osztályán, Boston és a Harvard Egyetem Orvosi Karán,
                                                  Cambridge, Massachusetts, USA
Egyetemi cím:                           címzetes egyetemi tanár:
                                                  Agrártudományi Egyetem, Genetikai és
                                                  Növénynemesítéstani Tanszék, Gödöllő,
                                 2005.         Szegedi Tudományegyetem
                                 1996.         tiszteletbeli doktor (honoris causa): NYME Mezőgazdaság- és
                                                  Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár
 
Akadémiai fokozat:  1990. az MTA levelező tagja; 1995. az MTA rendes tagja
                                  
Beosztás:                 1984-2005   MTA SZBK Növénybiológiai IntézetSejtosztódási és
                                                   Differenciálódási Csoport vezetője
                                 1989-1999   MTA SZBK Növénybiológiai Intézet igazgatója
                                 1997-          MTA Szegedi Biológiai Központ főigazgatója
 
Tagság szervezetekben:       -   az Academia Europaea tagja
                                               -   az Academia Europaea “Cell Biology” csoportjának tagja
                                               -   Nemzetközi Sejtkutatási Szervezet (ICRO) Ügyvezető
                                                   Tanácsának tagja, a Növénybiológiai Szekció elnöke
                                               -   Az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet (EMBO) tagja
                                               -   Az EMBO Tudományos és Társadalmi Bizottságának tagja
                                                   (2004-2007)
                                               -   Az Európai Növénytudományi Szervezet (EPSO)
                                                   igazgatótanács tagja (2000-2006)
                                               -   A Molekuláris Növénybiológiai Nemzetközi Társaság
                                                   (ISPMB) igazgatótanács tagja (2003-2006)
                                               -   Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület alapító elnöke 
                                                   2000-től
                                               -   MTA Növényélettani Bizottság alapító elnöke (2002-)
                                               -   SzegedBiopolisz Élettudományi Konzorcium alapító elnöke
                                                   2003-)
                                               -   MTA AKVT társelnöke 2002-ig, soros elnöke 2006
                                               -   Tudományos Tanácsadó Testület tagja 2002-ig
                                               -   Bolyai-Díj Alapítvány Díjkiosztó Bizottság tagja 2000-
                                               -   Kossuth- és Széchenyi-Díj Bizottság tagja 2003-
                                               -   A Magyar Akkreditásciós Bizottság (MAB) Plénumának
                                                   tagja, és a Biológiai Bizottság elnöke 2001-2006
                                               -   A Magyar Akkreditásciós Bizottság (MAB) Doktori
                                                    Bizottságának tagja (2001-2006)
                                               -   OTKA Élettudományi Kollégium tagja 2004-2007
                                               -   MTA Elnökségének tagja 2005-2008
                                               -   MTA Agráretikai Bizottság tagja 2005-
                                               -   A Magyar UNESCO Bizottság tagja 2007-2010
                                               -   MTA Mg-i biotechnológiai Bizottság elnöke 2006-
                                               -   NYME Doktori és Habilitációs Bizottság tagja 2007-
                                               -   MTA alelnöke 2008-
                                              
Szerkesztőségi tagság:         Acta Biologica Hungarica, Plant Cell Reports (1996-2006), Plant Science, Plant Journal (1992-2000), In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant
 
Díjak:                                     1994. Körber-Preis für die Europasche Wissenschaft
                                               1995. Széchenyi-díj
                                               2001. Jedlik Ányos feltalálói díj
                                               2003. Szegedért Alapítvány Tudományos Kuratórium Díja
 
Publikációs adatok: 2008. március
Saját közlemények száma:          206
Idézetek száma:                       3075
Független idézetek száma:         2491
Függő idézetek száma:                584
Összegzett impakt faktor:            291.069
Hirsch-index:                                33
 
Kutatási területe a növénybiológia, ezen belül is a növény molekuláris és sejtbiológia, valamint a géntechnológia agrár-biotechnológiai alkalmazásai. Jelenleg kiemelten foglalkozik növényi gének izolálásával, amelyek részt vesznek a sejtosztódási ciklus szabályozásában, illetve a környezeti stresszválaszokban. Résztvevője több hazai és nemzetközi biotechnológiai programnak, amelyek során géntechnológiával állítanak elő oxidatív stresszrezisztens, illetve szárazságtűrő növényeket.