Előadónkról

Prof. Dr. Dudits Dénes főigazgató
az MTA rendes tagja, MTA SZBK
Pályáját a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Növénynemesítési Tanszékén kezdte, ahol az indukált borsó mutánsok genetikai jellemzéséből készítette kandidátusi értekezését. Ezen munkája alapján választották ki a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ alapító kutatói közé. Egyéves kanadai tanulmányút során sajátította el a növényi protoplasztokkal történő szomatikus hibridizáció módszerét, és közel 10 éven át ezen a területen folytatott nemzetközileg is versenyképes kutatásokat. Bostonban a Harvard Egyetem vendégprofesszoraként szerzett jártasságot a génsebészet módszereiben és hazatérése után kezdődött Magyarországon a növényi gének izolálása és transzgenikus növények előállítása. Alapkutatási témái közül a növényi sejtek osztódását szabályozó gének és fehérjekomplexek vizsgálatával alapított egy nemzetközileg is ismert iskolát. Jelenlegi kutatásainak középpontjában a búza szárazságtűrő képességét javító gének izolálása és növényekbe való beépítése áll. 10 éven át igazgatója volt az SZBK Növénybiológiai Intézetének és 12 éve főigazgatója ennek a kutatóközpontnak. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, jelenleg az Akadémia alelnöke, tagja az Európai Molekuláris Biológiai Szervezetnek (EMBO), illetve elnöke a Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesületnek.
Közleményeinek száma: 205, amelyekre 3075 idézetet kapott, impakt faktora 291 és munkásságának Hirsch-indexe: 33