Válogatott publikációk

Monográfia, tankönyv
 
1.) Heka László: A szegedi dalmaták. Gold Press, Szeged. 2000.  272 p.
 
2.) Heka László: Horvát alkotmány- és jogtörténet I. rész, 1848-ig. JATEPress, Szeged.
2000. 309 p.
 
3.) Heka László: Horvátország alkotmány- és jogtörténete II. rész (1848–1918).
JATEPress, Szeged, 2004. 268 p.
 
4.) Heka, Ladislav (László): Hrvatsko-mađarski povijesni kalendar. Croatica, Budapest,
2001. 303. p.
 
5.) Heka László: A délszláv államok alkotmánytörténete. Gold Press Szeged, 2002.  253. p.
 
6.) Heka, Ladislav (László): Narodopis. Kulturno naslijeđe na tlu Hrvatske.
Croatica,
Budapest, 2002. 170. p.
 
7.)  Heka László: Szerbia állam- és jogtörténete. Bába Kiadó, Szeged, 2005. 244. p.
 
8.) Heka László: A szláv népek joga. I. rész. A szokásjogtól a törvénykezésig.
A Pólay
Elemér Alapítvány Tansegédletei. Szeged. 2006. 424. p.
 
Könyvrész
 
9.)Heka László: A délszláv államok jogrendszereinek kihívásai. VIII. Fejezet. In: Badó Attila – Bencze Mátyás szerk.: Betekintés a jogrendszerek világába. Studio Batiq Szeged,
2007. 158-179. p.
 
 
Kismonográfia
 
10.) Heka László: Vallási és politikai konfliktusok a délszláv térségben. Kanun i Lekë Dukagjinit (Az albán szokásjog). Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Tomus LXVII. Fasc. 10. Szeged, 2005. 59. p.
 
11.) Heka László: A sari’a jog fejlődése és alkalmazása a délszláv térségben. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Tomus LXVIII. Fasc. 10. Szeged, 2006. 54. p.
 
 
Tanulmányok idegen nyelv(ek)en
 
12.) Heka László: Der „Eid” im Beweisverfahren der südslawischen Region (Vergleichende Studie). In: Legal Transitions. Development of Law in Formerly Socialist States and the Challenges of the European Union. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára. Szeged, 2007. pp. 115-122.
 
13.) Heka, Ladislav: Hrvatsko-Ugarska nagodba u zrcalu tiska. In: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1991) vol. 28. br. 2. str. 897-1440. Rijeka, 2007. pp. 931-971. UDK: 949.713.054 ISSN 1330-349X
 
14. Heka, Laslo (László): Sudska vlast u slovenskim državama. Komparativna studija. In: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. Godina LXXX, Knjiga 68, 1/08. szám. Novi Sad (Újvidék). 2008. pp. 3-24. YU ISSN 0017-0933 UDC 347.97/.99(=16)
 
15.) Heka, Ladislav: Hrvatsko-ugarski odnosi od srednjega vijeka do Nagodbe iz 1868. s posebnim osvrtom na pitanje Slavonije. In: Scrinia Slavonica 8. (2008). Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. Slavonski Brod, 2008. pp. 152-173.