Tudományos önéletrajz

Dr. HEKA LÁSZLÓ
 
 
 
Személyes adatok:
 
Születési idő, hely: 1959. szeptember 22., Mikleuš (Horvátország)
Családi állapot: nős, felesége Hekáné Dr. Szondi Ildikó egyetemi docens; 
                       egy gyermek apja, Heka Dária Zsuzsanna, 15 éves.
 
 
Tanulmányok:
 
Eszéki Egyetem Jogi Kar (Pravni fakultet u Osijeku) – jogi diploma 1985.
 
Tudományos fokozat:
 
2004-ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karon a PhD fokozat megszerzése.
A fokozatszerzés alapjául szolgáló doktori értekezés címe:
A horvát-magyar közjogi viszony, különös tekintettel a horvátországi 1868:I. törvénycikkre és a magyarországi 1868:XXX. törvénycikkre.
 
 
Beosztás és munkahely:
 
1986 - 1991.         - Jogtanácsos – Pélmonostor (Beli Manastir, Horvátország)
1993 - 1996.         - JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék, PhD ösztöndíjas
1996 - 2004.         - SZTE ÁJTK Jogtörténeti Tanszék, 
                             
és BTK Szlavisztikai Tanszék - meghívott előadó 
2004 - 2008.         - SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet, tudományos munkatárs,
                              Bölcsészettudományi Kar, Szlavisztika Tanszék – meghívott előadó
2008.                   - SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet, egyetemi docens,
                              BTK - meghívott előadó
 
Díjak, ösztöndíjak:
 
1992. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottságának pályadíja: A második világháború újból föléledt emlékei című kézirat (Szondi Ildikóval) - III. díj
 
1993. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottságának pályadíja: A félelem szemei című kézirat (Szondi Ildikóval) - II. díj.
 
1996. Kisteleki Alapítvány I. díja: A bunyevácok (dalmaták) Szeged város életében.
 
1999. Az Oktatási Minisztérium nemzeti és etnikai kisebbségi népismereti tankönyvekre kiírt pályázatán a Kulturno nasljeđe na tlu Hrvatske című mű díjnyertes alkotás lett. Jelenleg tankönyv a középiskolák 9. és 10. osztály tanulói számára.
 
2001.  Kutatói ösztöndíj Zágráb
 
 
Kutatói-oktatói tudományterület, kurzusok:
 
-    A horvát-magyar államközösség közjogi kapcsolatainak vizsgálata
-    A déli szláv államok jogrendszereinek összehasonlítása
-    A balkáni népek joga
-    Vallási és politikai konfliktusok a délszláv térségben
-    A szláv államok jogrendszereinek összehasonlító vizsgálata
-    Iszlám jog
-    A zsidó jog
-    Bevezetés a kroatisztikába (Horvátország kulturális és művelődés története)
-    Szerb néprajz és néphagyomány
 
 
Nyelvismeret :
 
horvát – felsőfokú
szerb – felsőfokú
orosz – középfokú,
latin – érettségi,
valamint egyéb déli szláv nyelvek (bosnyák, montenegrói, szlovén, macedón, bolgár), és
német – ír, olvas
 
Publikációk:
 
-  17 könyv, monográfia (ebből öt horvát nyelven, az egyik magyar nyelvű kötet
    Horvátországban jelent meg)
-  1 útiszótár (horvát-magyar)
-  3 könyvrész (az egyik német nyelven)
-  11 kismonográfia
-  44 tanulmány magyar, német, horvát és szerb nyelven
   (megjelentek Magyarországon, Ausztriában, Horvátországban és Szerbiában)
- 20 szócikk szerzője lexikonban (Leksikon Podunavskih Hrvata –
   Bunjevaca i Šokaca,
Hrvatsko akademsko društvo. Subotica – Szabadka)
- 9 könyvismertetés, recenzió
- 23 szakfordítás (Magyarország, Horvátország)
- több mint száz cikk folyóiratokban, lapokban
- 19 könyvismertetés a köteteiről (Magyarország, Horvátország, Szerbia)