Válogatott publikációk

I. Monográfia:
1. Muerte e inmortalidad en la obra filosófica y literaria de Miguel de Unamuno. Ediciones Universidad Salamanca, Salamanca: 2004. 117.o.
2. José Ortega y Gasset. Kossuth Könyvkiadó, Budapest: 1980. 113 o.
3. A spanyol egzisztencializmus története. Gondolat Könyvkiadó. Budapest: 1986. 376 o.
4. Filozófiai metszetek a halálról.Pallas Stúdió – Attraktor Kiadó, Budapest: 2002. 523 o.
5. Amerika felfedezése és az új globális rend. I.-II. kötet: Az alteritás és a ius gentium kérdése Vitoria és Sepúlveda munkásságában. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő – Gödöllő: 2004. 371 + 229 o. (Juhász Anikóval közösen)
6. Találkozások és törésvonalak. Írók, költők, filozófusok. Attraktor Kiadó, Gödöllő: 2005. 421 o. (Juhász Anikóval közösen)
7. Oswald Spengler élete és filozófiája. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő – Gödöllő: 2009. 501 o. (Juhász Anikóval közösen) (A kötet megjelenése küszöbön áll.)
 
II. Önálló kötet:
8. Friedrich Nietzsche: Az Antikrisztus. Fordítás, utószó és jegyzetek. Ictus Könyvkiadó, Szeged: 1993. 115 o. (2. kiadás: Attraktor Kiadó, Gödöllő:2005. 142 o.)
9. Oswald Spengler: A Nyugat alkonya I-II. Európa Könyvkiadó, Budapest: 1994. 1477 o. Az I. kötet fordítása Juhász Anikóval (674.o.), ill. utószó: II. kötet: 729-767.o.
10. Miguel de Unamuno: Don Quijote és Sancho Panza élete. Európa Könyvkiadó. Budapest: 1998. 403 o. Fordítás (Juhász Anikóval) és utószó.
11. Karl Jaspers: A filozófiai hit. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő – Gödöllő: 2004. 180 o. (Fordítás és utószó, Juhász Anikóval közösen)
12. Wilhelm Dilthey: A filozófia lényege. (Fordítás és utószó.) Attraktor Kiadó, Máriabesnyő – Gödöllő: 2007. 150 o.
 
III. Tanulmányok:
13. The Knight of Faith on Spanish Land. Kierkegaard and Unamuno. In: Letras Peninsulares. Davidson College, USA. Winter 2000-2001. 707-723.o.
14. Überlegungen zu Karl Jaspers’ Todesverständnis. (Juhász Anikóval közösen) In: Jahrbuch der Österreichischen Karl Jaspers Gesellschaft. Jahrgang 16. (2003). Studienverlag, Graz: 103-138.o.
15. Sentido y profundidad. (Vinculación entre hermenéutica y fenomenología en las Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset.) In: Oscar Wingartz Plata (coord.) Iberia y América Latina. La búsqueda de una propuesta común. UAM – UAQ, México: 2007. Col. Humanidades. 29-42.o.