Tudományos önéletrajz

Prof. Dr. Csejtei Dezső
 
Személyes adatok:
Születési hely és idő: Szeged, 1951. április 19.
 
Diplomák:
Történelem-angol szakos középiskolai tanár                JATE BTK, 1974.
Filozófia szakos előadó                                              ELTE BTK, 1977.
 
Betöltött pozíciók:
Tanársegéd (1974-1978)
Adjunktus (1978-1986)
Docens (1986-1997)
Egyetemi tanár (1997-
Tanszékvezető (1990-2000)
Intézetvezető (1997-2000) ill.(2003-2006)
 
Tudományos fokozatok:
1976: egyetemi doktori értekezés
1982: kandidátusi értekezés
1997: habilitáció
2004: akadémiai doktori értekezés
 
Kutatási terület: modern spanyol egzisztenciálfilozófiák (Miguel de Unamuno és José Ortega y Gasset), reneszánsz-kori spanyol filozófia (Francisco de Vitoria, Juan Ginés de Sepúlveda), német élet- és egzisztenciálfilozófiák (Nietzsche, Simmel, Dilthey, Spengler, Heidegger, Jaspers), filozófiai thanatológia, történetfilozófia.
 
Ösztöndíjak:
Salamanca (1992, négy hónap)
Granada (1997, három hónap)
Granada (2000, három hónap)
 
Külföldi tanulmányutak, előadások:
Egyesült Államok (Hofstra University), Argentína (Mendoza, Córdoba), Spanyolország (Madrid, Salamanca, Granada, Santander), Ausztria (Graz), Németország (Göttingen, Mainz, München), Jugoszlávia (Újvidék), Románia (Kolozsvár)
 
Folyóirat szerkesztőbizottsági tagságok:
Existentia – Meletai Sophia: 1992-1994
Pompeji –
Revista de Hispanismo Filosófico: 2006-
Magyar Filozófiai Szemle
Pro Philosophia Füzetek
 
Publikációk:
25 könyv (ebből 8 monográfia – 1 külföldön jelent meg –, 2 tanulmánykötet, 10 kötet fordítás + utószó, 5 kötet fordítás), 9 szerkesztett kötet, 50 hazai tanulmány, 25 külföldön megjelent tanulmány (Egyesült Államok, Mexikó, Argentína, Spanyolország, Ausztria, Németország, Jugoszlávia, Románia).
 
Tagságok:
MTA Filozófiai Bizottság
OTKA Filozófia Zsűri elnöke (2005-
Magyar Filozófiai Társaság elnöke (2002-2006)
 
Tudományos elismerés:
Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 1997