Előadónkról

Prof. Dr. Csejtei Dezső egyetemi tanár
SZTE BTK Társadalomelméleti Intézet
Filozófia Tanszék
Csejtei Dezső 1951. április 19-én született Szegeden. Történelem-angol szakos középiskolai tanári diplomáját Szegeden szerezte a JATE Bölcsészettudományi Karán 1974-ben. 1977-ben filozófia szakos előadói diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1974 óta az SZTE BTK Filozófia Tanszékének oktatója.
Ezen a tanszéken volt tanársegéd, adjunktus, docens, majd pedig 1997-től egyetemi tanár. Bölcsészdoktori értekezését 1976-ban védte meg Hegel történetfilozófiájáról írt disszertációjával, 1982-ben kandidátusi fokozatot szerzett Miguel de Unamuno és José Ortega y Gasset ontológiájáról szóló értekezésével. 2004-től az MTA doktora; értekezését az élet- és egzisztenciálfilozófiák halálfelfogásáról írta. 1997-ben habilitált a Kossuth Lajos Tudományegyetemen.
Kutatómunkája mindvégig alapvetően filozófiatörténeti irányultságú. Egyik fő kutatási területe a modern – később a reneszánsz-kori – spanyol filozófia, Unamuno, Ortega y Gasset, Laín Entralgo és Vitoria bölcselete. E témakörből eddig 16 kötete (monográfia, fordítás, utószó) jelent meg magyar és egy spanyol nyelven. Kutatásainak elmélyítését több ösztöndíj elnyerése tette lehetővé (1992: Salamanca, 1997 és 2000: Granada.) Számos spanyolországi és argentin egyetemen tartott már előadást (Madrid, Granada, Santander, Córdoba, Mendoza stb.), 1998-tól rendszeres résztvevője a Salamancai egyetem spanyol és ibéroamerikai filozófiai szemináriumának. Tagja a Spanyol Filozófiai Társaságnak és szerkesztőségi tagja a Társaság folyóiratának.
A másik kutatási terület a 19-20. századi német élet- és egzisztenciálfilozófia, Nietzsche, Spengler, Dilthey, Heidegger és Jaspers bölcselete. E témakörből úgyszintén több monográfia és fordításkötet szerzője. Előadást tartott Graz, Göttingen és Mainz egyetemein.
Oktatási tevékenysége, előadásai, szemináriumai elsősorban a jelzett területekről szólnak. A szegedi egyetemen kívül több éven át vendégprofesszor volt az Újvidéki Egyetem Magyar Intézetében, valamint a Veszprémi Pannon Egyetemen.
Tudományos és oktatási tevékenységét 1997-ben a Széchenyi Professzori Ösztöndíj odaítélésével is elismerték.
Aktív tudományszervező tevékenységet is folytat. Több mint húsz éve részt vesz a tudományos minősítésben, jelenleg is tagja az MTA Filozófiai Bizottságának. Több OTKA-pályázat témavezetője és tagja, 2005 óta az OTKA Filozófiai Zsűrijének vezetője. Alapító tagja a Magyar Filozófiai Társaságnak, melynek 2002-2006 között elnöke is volt. 2007 óta pedig a BTK Filozófiai Doktoriskolájának vezetője. Több filozófiai folyóirat szerkesztőségének volt tagja (ill. jelenleg is az). 1990 és 2000 között a Filozófia Tanszék vezetője volt.