Válogatott publikációk

Önálló (vagy társzerzős) könyv, könyvfejezet:
 
1. Majó, Z. (2008): A szolgáltatások világa ész az elektronikus kereskedelem. In: Veres Z. Szolgáltatás Marketing (szerk.): Szolgáltatásmarketing alapjai. Akadémiai Kiadó (megjelenés alatt)

2. Majó, Z. (2005): Online karrier vállalati oldalaink – link az állásokhoz. In: Andrássy M. (szerk): Karrier Irodák kézikönyve. Friss diplomások toborzásának és kiválasztásának módszertana. pp. 61-66. BKAE Karrier Iroda, Budapest

3. Majó, Z. – Veres Z. (2004): Felhasználói attitűdök tipizálhatósága az információtechnológiai térben In: Tudástranszfer és információs társadalom. pp. 71-83. BGF, Budapest

4. Majó, Z. - Imreh, Sz. – Vilmányi, M. (2004): „Páternoszter” – Egy nonprofit hallgatói vállalkozás életpályája. pp. 351-364. in: Dinya L. – Farkas F. – Hetesi E. – Veres Z. (szerk.): Nonbusiness Marketing és Menedzsment, KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest

5. Majó, Z. (2004): Online közszolgáltatások. In: Dinya L. – Farkas F. – Hetesi E. – Veres Z. (szerk): Nonbusiness Marketing és Menedzsment. pp: 383 – 401. KJK Kiadó, Budapest.

6. Majó, Z. (2004): e-HRM: humán erőforrás menedzsment az információs társadalomban. In: Tóthné S. G. (szerk): Humán Erőforrások Gazdaságtana. pp: 399 – 424. Bíbor Kiadó, Miskolc

7. Konstans, J. – Majó, Z. – Riedl, J. – Révész, B. (2004): Szájt-propaganda. KJK Kiadó, Budapest.

8. Majó, Z. (2001): Az emberi erőforrások és a mobilitás szerepe. In: Viszt, E. (szerk): Az emberi erőforrások és a mobilitás megnövekedett szerepe az innovációs rendszerben. pp 33-57. Gazdaságkutató Intézet - Statisztikai és Regionális Vizsgálatok. OM, Budapest

9. Imreh, Sz. – Kürtösi, Zs. – Majó, Z. – Vilmányi, M. (2000): „Sorbanállás” A felső- és középvezetők toborzási folyamatainak változása. Struktúra - Munkaügyi Kiadó, Budapest
 
Önálló (vagy társzerzős) tanulmány tudományos folyóiratban:
 
10. Majó, Z. (2007): Az Elektronikus Humánerőforrás Menedzsment és a HR-outsourcing értelmezési és kapcsolati rendszere. Vezetéstudomány 9 pp: 30-39

11. Majó, Z. (2006): Úton az információs társadalom felé: tudjuk-e, hová tartunk? Információs Társadalom. 1. pp. 30 – 39

12. Majó, Z. – Tóthné S. G. (2003): Infokommunikációs technikák térhódítása az online munkaerőpiacon és a humán erőforrás menedzsment területén. Munkaügyi Szemle 12. pp. 31 – 36.
 
Felsőoktatási jegyzet:
 
13. Majó, Z. – Dinya, L. – Imreh, Sz.- (2008): Menedzsment II. A sikeres vállalkozások. Távoktatási tananyag. SZTE GTK, Szeged

14. Imreh, Sz. – Kürtösi, Zs. – Majó, Z. – Vilmányi, M (2007): A menedzsment alapjai. Távoktatási Tananyag. SZTE GTK, Szeged
 
Lektorált konferencia kötetek:
 
15. Majó, Z. – Révész, B. (2008): Értékteremtés a közösség erejével. A collaborative filtering szerepe az online marketing munkában. Marketing Oktatók Klubjának Konferenciája. Budapesti Corvinus Egyetem, 2008. augusztus 28 - 29.