Előadónkról

MZ.jpg
Dr. Majó Zoltán egyetemi adjunktus
SZTE GTK Üzleti Tudományok Intézete Marketing-Menedzsment Szakcsoport
SZTE Fejlesztési Igazgató
SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ Igazgató
Majó Zoltán Pitvaroson született, 1970-ben. A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium matematika-fizika tagozatán 1989-ben érettségizett. Középiskolai eredményeiért a végzéssel egy időben „Bethlen Díjban” részesült. Az érettségi és a katonai szolgálat után Szegedre nyert felvételt matematika fizika tanári tagozatra, majd 1994-ben az elsők között iratkozott be a JATE-n induló közgazdász képzésre. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán avatták okleveles közgazdásszá, közszolgálati és nonprofit szakirányon, marketing mellékspecializáción 1999-ben.
 
2001 és 2005 között a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán a Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Iskola hallgatója, 2005-ban zárta le PhD tanulmányait kiváló eredménnyel. Szakvezetője Dr. Tóthné Dr. Sikora Gizella, a Miskolci Egyetem docense, a Magyar Tudományos Akadémia Munkatudományi Bizottságának tagja. Doktori fokozatszerzésre a Szegedi Tudományegyetemre jelentkezett 2007 tavaszán, 2007. decemberében „summa cum laude”  minősítést szerzett.

Oktatási tevékenységét még 1998-ban, az akkori Marketing Menedzsment Tanszék demonstrátoraként kezdte meg menedzsment és vállalatgazdaságtan szemináriumok vezetésével. A későbbiekben ezek mellett a „karrierfejlesztés”, az „elektronikus kereskedelem”, a „vállalati információ menedzsment”, tantárgyak oktatásában, valamint a menedzsment távoktatási tananyag kidolgozásában vett részt.

Fő kutatási területe az információs társadalom gazdasága, ezen belül az információtechnológiai változások hatásainak vizsgálata. A vállalatgazdaságtan és a humán erőforrás menedzsmenten belül intenzív kutatási programokba kezdett az elektronikus toborzás, a virtuális munkaerőpiac, az üzleti intelligencia és a collaborative filtering alkalmazási lehetőségeire fókuszálva. Kutatási tevékenységét több intézeti és hazai kutatóprogramban való részvétele fémjelzi, többek között „Az Üzleti Intelligencia módszerének gazdasági jelentősége a szervezetek értékteremtésében”, vagy „Az emberi erőforrások és a mobilitás megnövekedett szerepe az innovációs rendszerben”, és az „IT attitűdök munkavállalók körében” című kutatási projektek.

Tudományos tevékenységét több mint 40 közlemény fémjelzi. Publikált többek között a Munkaügyi Szemlében, az Információs Társadalomban és a Vezetéstudományban, valamint a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó által megjelentetett könyvekben.

Számos hazai és nemzetközi konferencián vett részt előadóként. Angol nyelvből középfokú, míg német nyelvből egyetemi vizsgákkal rendelkezik. 2006 őszen 3 hónapot töltött a hollandiai University of Twente e-HRM kutatócsoportjában. Tagja a Neumann János Számítógéptudományi Társaságnak, a Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Egyesületnek, valamint az Országos Humánpolitikai Egyesületnek.