Válogatott publikációk

Szakkönyvek
1. Fejezetek a környezetfilozófiából. Szerzők és irányzatok. JATEPress, Szeged, 2005.  273. o.  
2. A tiszai ciánszennyezés. Rendszerszemléletű elemzés. Szerzői kiadás,  Szeged, 2002. 280.o.   (Kocsis Tibor fotóriportjával.)
3. Játékelmélet és Társadalom. JATE Press  Szeged 1997. 256.o.
 
Folyóiratcikkek  
4. Gazdasági szempontból nyereséges, de az érintettek jóléte szempontjából káros vállalkozásokról. Valóság, 2008/07 43-51.o.
5. Az externália új dimenziói. Magyar Tudomány, 2008/05 593-602 http://www.matud.iif.hu/08maj/10.html
6. Hans Jonas  életéről és munkásságáról. Különbség 2007, IX. évf (2007) 1. szám 51-7.o. Környezetfilozófiáról.  Világosság 2005/6  129-135.o.
7. Can we commit against the nature? Studia Bioetica vol.2 (2005) http://utopia.duth.gr/~xirot/BIOETHICS/
8. The Socio-biological and Human-ecological Notions in The Time Machine. The Wellsian ( Journal of the H.G.Wells Society) No.26, 2003. pp-12-23. [with Katalin Csala-Gáti]
9.  Játékelmélettől az etikáig. Világosság 44. 2003. 5-6. 167-174. o.  http://epa.niif.hu/01200/01273/00006/pdf/20030702150835.pdf
10. A tiszai ciánszennyezés: előzmények és feltételek. Valóság 2001 5.szám
 
Könyvfejezetek
10. Hungarian students' and environmentalist' opinion about sustainable development  In: Acta Pericemonologica (rerum ambientum) Debrecina. Tomus 2, ISBN 1588 2284, (2007) p. 20-30
11.  Felelősség és gazdaság in Karikó Sándor (ed) Gazdaság és/vagy kultúra. Gondolat 2006, 109-120
12.  A technológiai  kor etikai kérdései. In: Dékány András és Laczkó Sándor: Lábjegyzetek Platónhoz 5. A lelkiismeret 395-405.o.
13.  A nagybányai ciánszennyezéstől a természet képviseletéig. Trautmann László. (szerk.): Jogállam, gazdálkodás, kisebbség.  Aula Kiadó, 2005. 49-60. o.
14. Social Responsibility in Pollution: the Case of the Tisza River. In Charles Susanne (ed.): Societal Responsibilities in Life Science. Kiadja:  Kamila–Raj Enterprises, 2004. Delhi, India (Humac Ecology Special Issues No.12) pp. 143-147
15. The Fair Distribution of Environmental Goods. In Peter Miller and Laura Westra (eds.):  Just Ecological Integrity. The Ethics of Maintaining Planetary Life. Kiadja:  Rowman & Littlefield Publishing, Inc. Boston 2002  pp. 243-251