A környezeti válság gyökerei

Előadásom két nagyobb egységből áll. Az első részében a környezeti válság mibenlétével foglalkozom. A Húsvét-szigetek példáján rámutatok arra, hogy a természeti környezet pusztulása visszahat az emberi közösségre (környezeti válság -> civilizációs válság ). Majd az ökológiai lábnyom fogalmának  segítségével rámutatok arra, hogy az emberiség kb. a 80-as évektől túlhasznosítja a Föld biokapacitását.
 
Az előadásom második részében egy rövid történeti áttekintést adok a természet-ember viszonyról. Álláspontom szerint kezdetben az emberi közösségek többsége harmóniában élt a természettel: vagy azért, mert környezetterhelésük messze alatta maradt a kapacitásoknak, azaz a természeti javak bőségben álltak rendelkezésre; vagy azért mert a közösségek sokkal ökologikusabban gondolkodtak és viselkedtek.
 
Széles egyetértés van abban, hogy a jelenlegi környezeti válság eredete az újkorra (a modern kor hajnalára) vezethető vissza. Ebben különböző egymást felerősítő okok játszottak szerepet, de az egyszerűség kedvéért elkülönítve tárgyalom a szellemi-kulturális és az anyagi-strukturális folyamatokat. Az előbbivel kapcsolatban a reneszánsz, a mechanika, az újkori filozófia (Bacon, Descartes, Locke) és az ipari társadalom természetfelfogását érintem. Míg az utóbbival kapcsolatban a következő folyamatokra utalok: népesedés, urbanizáció, technikai fejlődés, iparosodás, tömegtermelés, piacgazdaság, gyarmatosítás, kereskedelem. A gyarmatosítás, a külső erőforrások megszerzése és a fenntarthatatlanság között nyilvánvalóan szoros összefüggés van.
 
Előadásom végén rámutatok arra, hogy jelenleg egyidejűleg van jelen a modernitás (növekedés) és a környezetvédelem (nem-növekedés) ideológiája, ami egyrészről zavart és bizonytalanságot okoz, másrészről viszont lehetőséget ad arra, hogy szembenézzünk a környezeti válsággal.
 
 
Az előadás megtekintése:
 
Modemes változat (méret:192x144 sávszélesség:40kbps)
 
Szélessávú I változat (méret: 320x240 sávszélesség: 200kbps)
 
Szélessávú II változat (méret: 384x288 sávszélesség: 500kbps)
 
LAN változat (méret: 640x480, sávszélesség: 1000kbps)
 
Megjegyzések:
 
Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!
Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg  automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön  telepítése szükséges.
 
Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.
 
Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.
 
Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre!