Előadónkról

TJ.jpgDr. Tóth János egyetemi docens
BTK Társadalomelméleti Intézet Filozófiai Tanszék
 
 
Tóth János 1957-ben született Szegeden. 1981-ben okleveles biológusként végzett a JATE Természettudományi Karán.  1986-ban pedig    filozófia szakos előadói diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1984 óta a Szegedi Egyetem Filozófia Tanszékének oktatója, 2003-tól mint egyetemi docens. 1998-ban védte meg kandidátusi fokozatát ’A disszipatív ember’ című értékezésével. 2001-ben Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíjat kapott.
2006-ban habilitált a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Számos tudományos pályázat vezetője.  2007 óta  a BTK Filozófiai Doktoriskolájának egyik témavezetője.  Tudományos tevékenysége során 5 könyvet s 40 tudományos közleményt publikált, s több mint 40 konferencia előadást tartott.  Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja.

Elsősorban  multidiszciplináris kérdésekkel foglalkozik, jelesül a fogoly dilemma és az ökológiai-környezeti kérdések társadalmi-etikai vonatkozásaival.    Feldolgozta a 2000-ben bekövetkező nagybányai (tiszai) ciánszennyezést. S elsőként írt magyarul egy áttekintő monográfiát a környezetfilozófiáról. Ez év szeptemberében  „Fejlődés és környezeti felelősség címen” egy multidiszciplináris jellegű konferenciát szervezett Szegeden.