SZTE magazin

Egy adatbázisban az összes publikáció - A Szegedi Tudományegyetem és az MTMT

A Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) minden magyar tudományos kutató elhelyezheti és nyilvánossá teheti tudományos publikációinak bibliográfiai adatait és hivatkozásait. A tudományos adatbázisról Bernátskyné Babus Csillával, az SZTE Klebelsberg Könyvtár MTMT-csoportvezetőjével, az SZTE intézményi MTMT-adminisztrátorával beszélgettünk.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

babus csillaTudományos művek tárháza

 

A Szegedi Tudományegyetem 2010-ben csatlakozott az országos bibliográfiai publikációs adatbázishoz, és az SZTE Klebelsberg Könyvtár mint az egyetemi publikációk gyűjtője koordinálja az MTMT-vel kapcsolatos tevékenységeket. A tudományos művek adatainak bekerülése több fázison keresztül történik. A szerző feladata és felelőssége, hogy publikációinak és azok hivatkozásainak adatai megfelelő dokumentumtípusként bekerüljenek az adatbázisba. Az adminisztrátorok ellenőrzik a szerzői feltöltést, duplumokat szűrnek, és az egyik legfontosabb feladatuk, hogy a saját egységükhöz (tanszék, intézet, klinika) rendeljék a feltöltött publikációkat, mert azok csak így kerülnek be a Szegedi Tudományegyetem statisztikájába – magyarázta Bernátskyné Babus Csilla. Hozzátette: nagyon fontos intézményi szintű érdek, hogy az SZTE-hez tartozó publikációk kereshetőek legyenek az adatbázisból. Ez csak akkor lehetséges, ha a szerző rögzíti a rekordot, az adminisztrátora pedig összekapcsolja ezt az SZTE megfelelő egységével.

 

Szélesebb ismertség, több hivatkozás

 

A publikációk bibliográfiai adatait tartalmazó rekordok, a szerzők és az egyetemi egységek nyilvánossá tételének különböző feltételei vannak. A rendszerben a szerzőnek kell jóváhagyni a művét leíró rekord nyilvánossá tételét. Ha ez megtörtént, akkor bárki rákereshet a www.mtmt.hu oldalon az adatbázisban szereplő publikációk paramétereire. Az MTMT alapvetően egy bibliográfiai adatbázis, de minden egyes rekordhoz külső azonosítókat lehet hozzárendelni, amelyekkel adott esetben elérhető a leírt tudományos mű teljes szövege is. Az SZTE szenátusának határozata kötelezi az egyetem szerzőit, hogy a 2014. január 1-je után megjelent műveiket a Klebelsberg Könyvtár által működtetett Publicatio Repozitóriumba is feltöltsék. A feltöltött művek rekordjai „SZTE Publicatio” azonosítóval ellátva jelennek meg az MTMT-ben, nyilvánossági szintjüket a feltöltő határozza meg. Az intézmény és a szerzők egyéni érdeke is a szélesebb ismertség, illetve a publikációkra történő hivatkozások számának emelkedése. Az adatbázisban importálási lehetőség is van, tehát más elfogadott adatbázisokból átvehetők a publikációk, néhány esetben pedig a hivatkozások alapadatai is – mondta.

 

Személyes tudományos bibliográfia

 

„Az MTMT alapcélja, hogy hazánkban az összes kutató publikációinak és azok hivatkozásainak rekordjait egy adatbázisban tartsa nyilván, és különböző pályázatokhoz, tudománymetriai táblázatokhoz, statisztikákhoz ebből az egy adatbázisból lehessen adatokat gyűjteni. A rendszer többek között személyes tudományos bibliográfia összeállítását, hivatkozások bevitelét, tudománymetriai adatok megjelenítését teszi lehetővé. A tárból egyetemi vagy kisebb egységre vonatkozó statisztikákat is le lehet hívni. Napjainkban egyre több adatszolgáltató azt várja, hogy az MTMT-ből kapjon adatokat, de sok pályázat is megköveteli, hogy egy kutató publikációs listája a Magyar Tudományos Művek Tárában is szerepeljen” – ismertette a Klebelsberg Könyvtár MTMT-csoportjának vezetője.

Kiemelte: a könyvtár és az egyetem közös célja, hogy az adatbázisba az SZTE oktatóinak, kutatóinak teljes munkássága bekerüljön, és az SZTE bármely kutatóhelyén született tudományos művek a megfelelő egységekhez rendelve, ellenőrzötten, hitelesen szerepeljenek a nyilvántartásban. Az MTMT nyilvános felületén rövidesen kereshetővé válik az SZTE összes alegysége a már jelenleg is látható MTA-SZTE kutatócsoportok mellett. További cél az egyetemen működő doktori iskolák külön-külön megjelenítése az adatbázisban.

 


Tudta-e?

A Szegedi Tudományegyetemen mintegy 3020 regisztrált szerzőt tartanak nyilván, és mellettük több mint 150 aktív adatbázis-adminisztrátor dolgozik az MTMT folyamatos ellenőrzésén, bővítésén. Az adatbázisban jelenleg 284 SZTE-s egység szerepel. A hozzájuk rendelt egyetemi közlemények számának éves átlaga 4000 körüli, 2013-ban 3812, 2011-ben több mint 5200 ilyen rekorddal bővült a tár. Az SZTE-hez kapcsolt, 2011-ben megjelent publikációkhoz már 7181, a 2010-ben megjelentekhez 6711 idéző rekordot töltöttek fel, de ez az érték az 1999 és 2009 között megjelent publikációk esetén évente meghaladja a tízezret.

 

Gajzer Erzsébet

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

LetöltésSZEM_boritoSZEM_angol
AMM_kulonszamAlmaMater_Magazin_2019_tel
SZTEminarium_cimlapSZEM_klinika_2020_01