SZTE magazin

tudasterkep

Tudástérképen az SZTE kutatási portfóliója

A Szegedi Tudományegyetem kutatási tevékenységének bemutatását segíti elő az SZTE Tudástérkép, amely egy központi felületen mutatja be az egyetem kutatócsoportjainak tevékenységét. A munkát a Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Igazgatóság koordinálja.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az elmúlt évtizedekben az egyetemek társadalomban betöltött szerepe nagy változásokon ment keresztül, amely során az egyetemek tradicionális feladatai – oktatás és kutatás – mellett az úgynevezett „harmadik misszió” egyre jobban felértékelődik. A vállalkozó egyetemmé válás szellemében a felsőoktatási intézmények az iparral egyre szorosabbá fűzik viszonyukat, ezáltal az innovációban és gazdasági fejlődésben betöltött szerepük is egyre markánsabban érezhető, különösen az egyetemeken keletkezett kutatási eredmények ipari alkalmazásán keresztül.

A Szegedi Tudományegyetemen a Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Igazgatóság (Szeged, Dugonics tér 13., Tel: +36 62 546 702, e-mail: inno@rekt.szte.hu) segíti a kutatókat a tudományos eredményeik hasznosításában, megteremtve a kapcsolatot az ipari szereplők és az egyetemi kutatóközösségek között. Az igazgatóság tevékenységének célja az alapkutatás során keletkezett, iparilag alkalmazható és üzletileg ígéretes tudományos eredmények piaci hasznosítása, amely eredményeként az egyetemi tudás egy új termék, technológia vagy igénybe vehető szolgáltatás formájában járul hozzá a társadalmi fejlődéshez.

 

Piaci igények szolgálatában az egyetemi eredmények

 

Az egyik fő feladat az egyetemen keletkezett szellemi alkotások védelme és hasznosítása, a jelenleg 48 szabadalmi bejelentésből és 7 know-how-ból álló szellemi alkotás portfólió menedzselése. „Tevékenységünk során a feltalálóktól beérkező találmány bejelentéseket nyilvántartásba vesszük, majd megvizsgáljuk azok piaci relevanciáját és oltalmazhatóságát. Amennyiben a találmány iparilag alkalmazható, üzletileg hasznosítható és iparjogvédelmi szempontból védhető, úgy az SZTE Innovációs Bizottság határozata alapján az igazgatóság egyrészt közreműködik a megfelelő iparjogvédelmi eljárás megindításában, másrészt megkezdi a potenciális ipari partnerekkel való tárgyalásokat. Ezt a folyamatot nevezzük technológiatranszfernek, amely során kutatási eredmények áramlanak az egyetemről a magánszektor vállalatai felé annak reményében, hogy az alapkutatási eredmények a tudományos fejlődés mellett a mindennapi életben megjelenő piaci igényeket is szolgálni tudják” – mondta el Pitó Enikő kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató.

Hozzátette, a hazai és nemzetközi üzletfejlesztési tevékenység keretében az igazgatóság feladata a szellemi alkotások piaci potenciáljának elemzése, üzleti koncepció, hasznosítási stratégia kialakítása, valamint a lehetséges hasznosító partnerek felkutatása.

 

Kiajánlják a kutatási kapacitást

 

Az egyetemi technológiákat szakmai rendezvényeken, konferenciákon, nemzetközi technológiai partnertalálkozókon népszerűsítik az igazgatóság munkatársai. Az ipari kapcsolatok menedzselése magába foglalja a stratégiai ipari partnerekkel, az egyetemi érdekeltségű spin-off vállalkozásokkal és az SZTE részvételével működő klaszterekkel való folyamatos kapcsolattartást. „Célunk az ipari partnerek körében az SZTE kutatási kapacitásának kiajánlása, kutatási együttműködések és pályázati projektek ösztönzése, valamint a kutatási projektek ipari hasznosításának támogatása. Az egyetem kutatási tevékenységének bemutatását segíti elő az SZTE Tudástérkép, amely egy központi felületen (http://www.u-szeged.hu/tudasterkep) mutatja be az SZTE kutatócsoportjainak tevékenységét, az egyetem által nyújtott szolgáltatásokat, valamint az egyetemi műszerparkot, mindezzel hozzájárulva a tudományos eredmények disszeminációjához közfinanszírozású kutatóintézetek, valamint a kutatás-fejlesztésben érdekelt vállalatok körében, elősegítve az egyetem és külső partnerek közötti együttműködéseket” – összegezte az igazgató.

 

Fókuszban a Horizont 2020

 

A K+F együttműködések menedzselése mellett az igazgatóság aktívan közreműködik a hazai és nemzetközi ipari partnerekkel történő K+F szerződéskötési folyamatban. 2014. október 1-től a Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Igazgatóság koordinálja az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programozási időszakban érvényes kutatás-fejlesztési keretprogramja, a Horizont 2020 keretprogram pályázatait. „Az igazgatóság szolgáltatási portfóliója részeként Magyarországon egyedülálló módon, az SZTE a Tudástérképünk segítségével is összegyűjtve a kutatói igényeket – proaktív módon veszünk részt a Horizont 2020 pályázatok előkészítésében és koordinációjában. Ennek keretében a kezdő és gyakorló kutatók elméleti és gyakorlati szakértői támogatást kapnak a projektfejlesztéshez, konzorciumépítéshez, a pályázatok elkészítéséhez, vagy a pályázatkészítés során felmerülő kérdésekre kaphatnak választ. Igazgatóságunk mind a hazai nemzeti kapcsolattartói hálózattal (NCP), mind az Európai Bizottság szakértőivel szoros együttműködésben dolgozik, rendszeresen konzultál, így az egyes karok és kutatók személyre szabott, operatív segítséget kapnak a pályázatok előkészítése során” – árulta el Pitó Enikő.

 

Pintér M. Lajos

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

LetöltésSZEM_boritoSZEM_angol
AMM_kulonszamAlmaMater_Magazin_2019_tel
SZTEminarium_cimlapSZEM_klinika_2020_01