SZTE magazin

adozas

A hozzáadottérték-adót vizsgálta az EU-n belül a Gazdaságtudományi Kar ÚNKP-ösztöndíjas hallgatója

A fiskális, azaz a költségvetési politika széles körben alkalmazott elemét, a hozzáadottérték-adót, vagyis a fogyasztást terhelő közteherviselés pillérét tanulmányozta az Európai Unióban Sinkó Attila. A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának Új Nemzeti Kiválóság Program-ösztöndíjas hallgatójával a programról és kutatási témájáról beszélgettünk.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az SZTE GTK hallgatója jelenleg az államháztartás területén gazdálkodással foglalkozik. Tevékenységét az egyszerűség, a kiegyensúlyozottság és a szerénység jegyében kívánja folytatni. Úgy véli az ÚNKP jelentkezői esetében fontos a jó tervezőképesség, a szorgalom és a kitartás.

 

EU-n belüli tervezett változások

Sinkó Attila a fiskális, azaz a költségvetési politika széles körben alkalmazott elemét, a hozzáadottérték-adót (röviden héát), vagyis a fogyasztást terhelő közteherviselés pillérét tanulmányozta az Európai Unióban. Elmondta, hogy egy a héa kapcsán közelmúltban megfogalmazódott EU reformjavaslat nyomán az EU-n belüli alkalmazás módjában számos számottevő változás érvényesítése tervezett. A közösségi értékesítés esetén például a B2B, azaz vállalatközi ügyletekben a fogyasztás célországa szerinti héa kulcs eladás pillanatában történő kötelező felszámítása és megfizetése a megcélzott eljárás, melyet ezt követően az adóhatóságok adóbevétel átutalással rendeznének egymás közt. A javaslat legkorábban 2022-től eredendően változtatná meg a jelenlegi szisztémát a rendeltetési hely szerinti adózás elvének követésével. A megvalósítást a MOSS (Mini One Stop Shop) az elektronikus szolgáltatások távértékesítése esetén már működő egyablakos adómegfizetési rendszer támogatná, melyben a közösségen belül letelepedett adóalanyok a letelepedés tagállamának adóhatóságán keresztül, míg a letelepedéssel nem rendelkező adóalanyok a választott tagállami adóhatóságon keresztül teljesítik adókötelezettségüket.

 

– A kisvállalkozásoknak biztosított lehetőség, hogy mellőzhessék a MOSS alkalmazását B2C viszonylatban várhatóan 2021-ig tartó könnyítés, amelyet ezt követően a tervek szerint termékértékesítések esetén is az egyablakos rendszer kötelező használata vált fel, így az érintetteknek időben érdemes figyelmet fordítani a felkészülésre. 2022-re, amennyiben ütemezés szerint valósulnak meg az előirányzott változások, úgy ennek a rendszernek a bővítése OSS elnevezéssel (One Stop Shop) járul majd hozzá ahhoz, hogy az adóalanyok közötti közösségi értékesítés esetén is azonnali adómegfizetés történhessen az értékesítés helyén. A B2C és B2B esetén is az eladó a célország szerinti kulcsot számítaná fel, így indifferensé válhat, hogy mely országban mekkora a belföldön alkalmazott kulcs mértéke – tudtuk meg Sinkó Attilától.

 

Magyarországot érintő változások

Tagországi gazdaságpolitikai beavatkozás szempontjából befolyásoló hatásuk és konfidenciaszint függvényében fontos optimalizálási területek lehetnek a héa kulcsok átlaghoz vett átlagos kilengései, az általános héa kulcs és a legalacsonyabb kedvezményes kulcs közti eltérés, és a héa kulcsok száma viszonylatok.

 

Magyarországon a 2020-as év fordulatot hoz az alanyi adómentes szállásadóknak, például az AirBnBn keresztül szobát kiadóknak, mivel a szálláshely közvetítése után héá-t kell fizetniük, melyet az AirBnB által közvetítési szolgáltatásra felszámolt jutalék után kell megfizetni, melyhez közösségi adószámra is szükség van, ami a héa bevallásához, megfizethetőségéhez sem nélkülözhető. Az azonos évhez kötődő gyorsreagálási mechanizmus elemei péládul a vevői készlet, a láncértékesítés szabályainak, illetve a közösségi értékesítés elfogadott alátámasztó dokumentumainak változtatásait követően a reformcsomag 2021-es további szándékolt módosulásai közé tartoznak a következők. Az internetes áruház felületeket, platformokat más vállalkozások számára üzemeltetők felelőssé válhatnak a héa kötelezettség begyűjtésében és megfizetésében, ha a platformon keresztül más vállalkozások értékesítenek fogyasztók részére. Harmadik országból történő import vonatkozásában az EU fogyasztók részére történő távértékesítés esetén 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre is kiterjesztésre kerülhet az egyablakos rendszer és a kis értékű 22 euró értéket meg nem haladó csomagok behozatalának adómentessége megszűnhet.

 

Milyen előnyökkel jár a rendeltetési hely szerinti adózás?

A rendeltetési hely szerinti adózás elvének előnye, hogy a tagországi szereplőket a saját adóhatóságuk a VIES – tagállami információcsere rendszer a héa azonosító számmal rendelkező kereskedőkről és a közösségen belüli értékesítésekről – időbeniségétől függetlenedve tudják ellenőrizni. A gazdaság részére okozott kockázat csökken, mert nem héamentes értékesítés történik, a fizetendő és levonható héa normál üzletmenet szerinti szektoriális egyensúlya és általános ellenőrizhetősége egyetemlegesebbé válhat. Az adóhatóságok közti átutalásos elszámolás ugyanakkor a figyelem átterelődését igényelheti az egyes tagországok adóbehajtási képességére, illetve az OSS rendszer megbízhatóságára – összegezte tanulmánya alapján a fiatal kutató.

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 5 kategóriában hirdette meg az Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) ösztöndíjait. Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult. Minden évben több témakörben hirdetnek ösztöndíjpályázatokat. Az ÚNKP a kutatói életpálya egyes szakaszaiban a kutatás és innováció területén nyújtott nemzetközi színvonalú támogatással elősegíti a jövő nemzedék kutatói, művészeti életpályára vonzását, illetve a már pályán lévő kutatók, művészek kutatói, alkotói tevékenységének kibontakozását. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

 

Újvári Gréta


A kutatás az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-19-2-SZTE-112 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság programjának szakmai támogatásával készült.

UNKP_logok

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

LetöltésSZEM_boritoSZEM_angol
AMM_kulonszamAlmaMater_Magazin_2019_tel
SZTEminarium_cimlapSZEM_klinika_2020_01