Válogatott publikációk

 

1. Nagy L. János: Ismétlések és értelmezések Weöres Sándor verseiben.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996. p. 62.

2. Benkes Zsuzsa–Nagy L. János–Petőfi S. János: Szövegtani kaleidoszkóp 1.
Antológia.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996.

3. Nagy L. János: Szavak és világok Weöres Sándor verseiben.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998. p. 97.

4. Nagy L. János–Péntek János: A kreatív nyelvhasználat és az iskola.
Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2000.

5. Nagy L. János: A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003. p. 284. + bibl.

6. Nagy L. János: A chiazmus gondolata és a szöveg chiazmusa. Az alakzatok világa
12
. (Sorozatszerkesztő: Szathmári István.)
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. p. 59.

7. Nagy L. János: Kereszteződő jelentések világában.
SzTE Kiadó – JGyF Kiadó, Szeged, 2013. p. 288.

8. Nagy L. János: Poésie musicale ou musique poétique? Sur les compositions S.
Weöres–F. Sebő. In: Revue d’Études Françaises, 3. Actes des
Rencontres en l’honneur d’Iván Fónagy
. Bp. 3: 181–195. (1998)

9. Nagy L. János: Des limites de la traduisibilité.
ELTE Annales, Sectio Linguistica XXIV.(1999–2001): 149–157.

10. Nagy L. János: Chiasme: a semiotic outline. Sprachtheorie und germanistische
Linguistik, Eine internationale Zeitschrift
, Nodus Publikationen, Münster (Herausg. András Kertész.) 14.2 (2004): 153–170.

11. Nagy L. János: Linguistic, rhetorical and semiotic analyses of the language of Gospels.
Sprachtheorie und germanistische Linguistik
, Eine internationale Zeitschrift, Nodus Publikationen, Münster (Herausg. András Kertész.) 15.2 (2005): 117–152.

12. Nagy L. János: A mondattan és a mondattanok. In: Galgóczi László (szerk.):
Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció. Tanulmányok.
JGYF Kiadó, Szeged, 1999: 11–35.

13. Nagy L. János: Az elsőktől a legutolsóig. Magyar Nyelv 2006/1: 15–33.

14. Nagy L. János: „…vadrózsából tündérsipot csináltam.” Weöres Sándor, a falusi költő.
Parnasszus, XIII. (2007), tél: 95–104.

15. Nagy L. János: Énekelt szövegek kiasztikus alakzatainak elemzéséhez.
Magyar Nyelv 107. (2011), 2: 176–193

+ Nagy L. János: Weöres Sándor nyelvi műhelyében.

DVD, SzTE, 2008.

www.u-szeged.hu/szabadegyetem, II. szemeszter, 2008. november 5.