Szakmai önéletrajz

Diploma: magyar-orosz szakos középiskolai tanár JATE BTK, 1970.

Bölcsészdoktor: „Tagadó nyelvi formák a Kresz szövegében.” JATE BTK, 1982.

Tudományos minősítés:

a nyelvtudomány kandidátusa
„Ismétlésszerkezetek nyelvi-stilisztikai értelmezése Weöres Sándor verseiben.”
Tudományos Minősítő Bizottság, 1993.

az MTA doktora
„A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében.”
MTA, 2005.

Habilitáció:
„Verbális és nonverbális jelek értelmezése Weöres Sándor verseiben.”
1999, JPTE

Munkahelyek:

1970-1976 Szilády Áron Gimnázium, Kiskunhalas

1976- Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Kutatási terület: alkalmazott nyelvészet: stilisztika, szövegtan

Kitüntetések: „A magyar felsőoktatásért” emlékplakett, 1996.

Lőrincze Lajos-díj, 2009.