Szakmai önéletrajz

 

Születési hely, idő: Sopron, 1985. május 30.

Családi állapot: nős

Munkahely: SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 9.)

Telefon: 06 62 544 421 (belső mellék: 4421)

E-mail: szaszi@titan.physx.u-szeged.hu

Lakcím: 6726 Szeged, Közép fasor 37/B, fsz. 1.

 

I. Szakmai képzettség

Tanulmányok, végzettségek:

 • 2013: Benyújtott PhD-értekezés (Nagy tömegű csillagok végállapotai: szupernóva-robbanásokhoz kötődő porképződés és az LS 5039 gammakettős vizsgálata; témavezető: Dr. Vinkó József, konzulens: Dr. Kiss L. László)
 • 2008-2011: Szegedi Tudományegyetem Fizika Doktori Iskola, Asztrofizika Program
 • 2003-2008: Szegedi Tudományegyetem, okleveles csillagász

  (diplomamunka: Szoros kettőscsillagok fizikai paramétereinek meghatározása, valamint felszíni és kromoszférikus aktivitásuk vizsgálata; témavezető: Dr. Vinkó József, konzulens: Dr. Kiss L. László)

 • 1995-2003: Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Sopron

Nyelvtudás:

 • Angol: felsőfok (egynyelvű vizsga), középfok (kétnyelvű vizsga)
 • Német: felsőfok (egynyelvű vizsga), középfok (kétnyelvű vizsga)

Egyéb képzettségek:

 • Számítástechnikai szoftverüzemeltető (OKJ: 52 4641 03)


II. Oktatói-kutatói pálya

Beosztások, munkahelyek:

SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

 • tudományos segédmunkatárs (2013. április -)
 • predoktori ösztöndíjas (2011. szeptember - 2013. április)

Kutatási területek:

 • Szupernóvák fotometriai és spektroszkópiai vizsgálata (optikai és infravörös tartomány), fénygörbe- és spektrummodellezés
 • Fedési kettőscsillagok és röntgenkettősök vizsgálata: fénygörbe-modellezés, radiálissebesség-analízis, spektrumanalízis

Külföldi tanulmányutak:

 • University of Texas (Austin, TX, USA), 2012. augusztus (2 hét)
 • University of Sydney (Sydney, Ausztrália), 2009. június-augusztus (1,5 hónap)
 • Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (Cambridge, MA, USA), 2006. július-augusztus (2 hónap)

Egyéb szakmai gyakorlat:

 • Rendszeres megfigyelések az MTA Csillagászati Kutatóintézete Piszkéstetői Obszervatóriumának 0,6 és 1,0 m-es távcsöveivel (2004 óta)
 • 2 hét spektroszkópiai megfigyelés, Siding Spring Observatory (Ausztrália) 2,3 m-es távcső + echelle spektrográf (2009)
 • “First summer school on disentangling of spectra” - nyári iskola, Ondrejov (Csehország), 2008
 • Demonstrátor, SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék (2006-2008)

Oktatási tevékenység:

 • Előadások: Obszervációs csillagászat 1. (Csillagász és Fizikus MSc, 2013- )
 • Számolási gyakorlatok: Bevezetés a csillagászatba 3-4. (Fizika BSc, 2008- ), Mechanika (Fizika BSc, 2011), Fizika mérnökinformatikusoknak 1. (Mérnökinformatikus BSc, 2012- )
 • Egyéb kurzusok: Modern csillagászati szeminárium 1-2. (Csillagász MSc, 2012-2013), Csillagászati spektroszkópia gyakorlat (Csillagász MSc, 2013- ), Informatika a fizikában (Fizika BSc, 2010- ), Fizika-biofizika 1. laborgyakorlat gyógyszerészeknek (2006-2008)

Elnyert pályázatok, ösztöndíjak, díjak:

 • OTKA NN107637 (Szupernóva-robbanások asztrofizikája, 2013-2014), résztvevő
 • OTKA K76126 (A csillagfejlődés késői állapotai, 2009-2013), résztvevő
 • MTA Szegedi Akadémiai Bizottság pályázata, I. díj (2010)
 • “Az SZTE TTIK Kiváló Hallgatója” díj (2008)
 • Sófi József Alapítvány Ösztöndíja (2007, 2008)
 • “Sopron Város Ifjú Tehetsége” díj (2007)
 • XXVIII. OTDK – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció – Asztrofizika Tagozat, II. díj (2007)
 • SZTE TTK Fizikus TDK tavaszi helyi konferencia, I. Díj (2006)
 • Köztársasági Ösztöndíj (2004/05, 2006/07, 2007/08)
 • Szeged Város Ösztöndíja (2004/05, 2005/06, 2007/08)


III. Tudományos, egyetemi és egyéb közéleti tevékenységek

 • Az SZTE TTIK közkapcsolati titkára (2011- )
 • Az SZTE Fizikus Tanszékcsoport közkapcsolati felelőse (2011- )
 • Szerkesztőbizottsági tag, MCSE Meteor folyóirata (2010- )
 • Szerző, csillagaszat.hu internetes hírportál (2005- )
 • Főszervező, SZTE Energia Szabadegyetem (2011. ősz)
 • Főszervező, Fényi Gyula Csillagászati Szabadegyetem, Sopron (2005-2009)
 • Tag, Eötvös Loránd Fizikai Társulat (2009- )
 • Tag, Magyar Csillagászati Egyesület (2001- )
 • Választmányi tag, Soproni Líceumi Diákszövetség (2005- )
 • Rendszeres ismeretterjesztő előadások és távcsöves bemutatók az MCSE különböző rendezvényein, a Szegedi Csillagvizsgálóban, iskolákban és nyári táborokban

 

IV. Publikációs tevékenység

 • Referált angol nyelvű cikk: 15
 • Referált angol nyelvű konferenciakiadvány: 4

Összes független hivatkozás száma: 144

h-index: 8

 • Egyéb nemzetközi konferenciakiadvány és poszter: 7
 • Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikk: 15
 • Elektronikus tananyag: 1

MTMT

Google Scholar

SAO/NASA ADS