Porból lettünk, porrá leszünk …. de honnan lett a por? - A szupernóva-robbanások és a kozmikus porképződés kapcsolata


A csillagközi térben lévő porszemcsék (amelyek jellemzően néhány század és néhány tized mikrométer közötti átmérőjűek, lehetséges összetevőik pedig szilikátok, amorf szén, grafit és fém-oxidok) számos asztrofizikai folyamatban, többek között a molekulaképződésben, a fény-anyag kölcsönhatásokban és a bolygókeletkezésben játszanak alapvető szerepet. A tekintélyes mennyiségű kozmikus por (ami az Univerzum teljes csillagközi anyagának kb. 1 százalékát teszi ki) eredete egyelőre azonban nem tisztázott; ami biztosnak tűnik, hogy a porszemcsék kialakulásához valamilyen külső hatásra van szükség.

A nagy tömegű csillagok életét lezáró, hatalmas energiájú szupernóva-robbanásokra évtizedek óta a porszemcsék egyik lehetséges forrásaként tekintenek. A Világegyetem nagyon távoli, fiatal állapotukban megfigyelhető galaxisainak meglepően magas portartalma, valamint a szupernóva-robbanások elméleti modelljei egyöntetűen azt sugallják, hogy ezen események során nagy mennyiségű, legalább néhány tized naptömegnyi friss por keletkezik. Ugyanakkor a szűkebb kozmikus környezetünkben felrobbant szupernóvák megfigyeléséből származó eredmények egyelőre nem támasztják alá az intenzív porképződésről alkotott teóriákat.

Az előadás során ismertetem a témával kapcsolatos legújabb fejleményeket, köztük a saját kutatócsoportunk eredményeit, amelyek több éves, a Spitzer infravörös-űrtávcső adatainak elemzésén alapuló munka során születtek. Emellett bemutatom azokat az alternatív porkeletkezési elméleteket is, amelyek az utóbbi években megjelentek a szakirodalomban.

 

Az előadás megtekintése:

Szélessávú I. változat (méret: 256x144 sávszélesség: 89 kb/s)

Szélessávú II. változat (méret: 424x240 sávszélesség: 329 kb/s)

Szélessávú III. változat (méret: 640x360 sávszélesség: 757 kb/s)

LAN változat (méret: 852x480 sávszélesség: 1385 kb/s)

Megjegyzések:

Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!

Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön telepítése szükséges.

Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.

Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.

Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre.