Előadónkról

SzalaiTamas_tabloSzalai Tamás
tudományos segédmunkatárs
SZTE TTIK

Szalai Tamás 1985. május 30-án született Sopronban, gimnáziumi tanulmányait az ottani Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban végezte. 2003-ban felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem csillagász szakára, ahol 2008-ban szerzett oklevelet. Tanulmányait PhD-ösztöndíjasaként, Dr. Vinkó József témavezetésével folytatta. 2011-től az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékén dolgozik, kezdetben predoktori ösztöndíjasként, majd idén áprilistól mint tudományos segédmunkatárs.

Kutatási témaként először fedési kettőscsillagok fénygörbe-modellezésével és spektroszkópiai analízisével foglalkozott. 2009 óta elsősorban szupernóvák fotometriai és spektroszkópiai vizsgálatát végzi, földi és űrtávcsöves megfigyelési adatok elemzése és az ezekre épülő modellezések révén. Doktori értekezését "Szupernóva-robbanásokhoz kötődő porképződés és az LS 5039 gammakettős vizsgálata" címmel adta be, amelynek védésére várhatóan 2013 októberében kerül sor.

Rövid külföldi tanulmányút keretében járt a bostoni Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központban, a Sydney-i Egyetemen és a Texasi Egyetemen. Három nemzetközi konferencián és több workshopon vett részt; 15 angol nyelvű cikk és 4 referált konferenciakiadvány társszerzője, amelyekre eddig összesen 144 független hivatkozás érkezett.

2006 óta vesz részt az egyetemi oktatásban, jelenleg is több kurzust tart, elsősorban fizika alap- és csillagász mesterszakosok számára. Oktató- és kutatómunkája mellett tudományos közéleti tevékenységeket is végez. 2011 óta az SZTE TTIK és a Fizikus Tanszékcsoport közkapcsolati titkáraként aktívan közreműködik beiskolázási események és nyílt napok szervezésében; emellett rendszeresen tart ismeretterjesztő előadásokat és távcsöves bemutatókat, továbbá a Meteor folyóirat szerkesztőbizottsági tagjaként és a csillagászat.hu hírportál rendszeres szerzőjeként is tevékenykedik.

Hallgatóként a 2006-os helyi TDK-n I., a 2007-es OTDK-n II. díjat szerzett; szintén I. díjat kapott az MTA Szegedi Területi Bizottság 2010-es pályázatán. Munkásságát 2007-ben a "Sopron ifjú tehetsége", 2008-ban az "SZTE TTIK Kiváló Hallgatója" címmel ismerték el. Kétszer nyerte el a Sófi Alapítvány ösztöndíját, Köztársasági Ösztöndíjban és Szeged Város Ösztöndíjában pedig három-három alkalommal részesült. Jelenleg a "Szupernóva-robbanások asztrofizikája" c. nemzetközi OTKA-pályázat nevesített kutatójaként dolgozik.