Előadónkról

dr-Nemeth-GaborDr. Németh Gábor
egyetemi docens
SZTE ÁOK

Dr.Németh Gábor 1960. június 26-án született Szegeden. Általános és középiskoláit Szegeden végezte. Sikeres érettségi vizsgája után felvételt nyert a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára, ahol 1985-ben „summa cum laude” minősítéssel általános orvosi diplomát szerzett.

1984-ben angol-magyar orvosi szakfordítói diplomát, ezzel egyidőben felsőfokú angol nyelvvizsgát kapott. Az orvostudományi egyetem elvégzése után a Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájára került, ahol azóta is dolgozik. 1985-1989. klinikai orvos, 1989-1997. klinikai tanársegéd, 1997-2005. klinikai adjunktus volt, 2005- pedig egyetemi docensként dolgozik, jelenleg a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika műtőjének vezetője. 1989-ben szülészet-nőgyógyászatból sikeres szakvizsgát tett. 1995-ben sikeresen védte meg kandidátusi disszertációját „Az Ovarialis renin-angiotensin rendszer szerepe a petefészek működésében” címmel. 1997-ben PhD., 1999-ben pedig a SZOTE habilitált doktori minősítését szerezte meg. Tudományos érdeklődése kezdetben a nőgyógyászati endokrinológia, későbbiekben a nőgyógyászati minimál invazív sebészet, endoscopia lett.


Több alkalommal vett részt rövidebb-hosszab ideig külföldi és belföldi tanulmányutakon. Több mint két évet töltött az Egyesült Államokban, New Havenben a YALE Egyetemen, ahol Frederick Naftolin vezetésével a nőgyógyászati endokrinológiával foglalkozott. Munkakapcsolata aYALE egyetemmel jelenleg is fennáll, 2013-ban egy hónapot töltött az említett intézetben. Tanulmányúton volt ezenkívül többek közt, Salzburgban, Torinóban, Párizsban, és Münchenben is, ahol részben a nőgyógyászati endoscopiával, részben szervezési kérdésekkel foglalkozott.

Tagja a Magyar és Európai Nőorvos Társaságnak, A Magyar Nőgyógyászok Endoscopos Társaságának. Szerkesztőbizottsági tagja a Magyar Nőorvosok Lapjának, tagja a Magyar Nőorvos Társaság vezetőségének, valamint a Szülészeti-Nőgyógyászati és Asszisztált Reprodukciós Szakmai Kollégiumnak. A Magyar Nőorvos Társaság Dél-Magyarországi Szekciójának titkára. Több hazai tudományos kongresszus szervezésében vállalt szerepet, állandó tagja az Alpe-Adria perinatológiai társaság Scientific committee-nek. Rendszeresen vesz részt magyar és külföldi hallgatók oktatásában.