Szakmai önéletrajz


 

Név: Bozóki Zoltán József

Születési hely, idő: Tatabánya, 1965. június 19.

Iskolák:

Középiskola: Eötvös József Gimnázium Tata, 1979-1983.

Egyetemi tanulmányok: Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika-fizika szakon (1983-1984), fizikus szakon (1984-1989)

Munkahelyek:

1989-1994: MTA Izotópkutató Intézet

1994-2011: MTA Lézerfizikai Kutatócsoport, Szegedi Tudományegyetem

2012-: Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

2013-: MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport

Beosztások:

Tudományos munkatárs 1994-1998

Tudományos főmunkatárs 1999-2013

Docens: 2013-

Tudományos tanácsadó: 2013-

Tudományos előmenetel:

Dr. univ cím (1991). Eötvös Loránd Tudományegyetem. Dolgozat címe: Pikoszekundumos tranziens reflexió fémekben.

Doktori cím átminősítése PhD fokozatra (1997)

MTA doktora cím (2013). Dolgozat címe: Fotoakusztikus elvű, környezetvédelmi és ipari célú gázkoncentráció-mérőműszerek pontosságát, megbízhatóságát növelő mérési elrendezések és eljárások fejlesztése

 

Oktatási tevékenység (1999-ig JATE, 2000-től SZTE):

 

Jelenleg is tartott kurzusok:

Nagyléptékű környezeti áramlások PhD kurzus összeállítása és tartása heti 2 órában tavaszi félév. (2014-)

A környezeti áramlások fizikája előadás, szabadon választható MSc kurzus összeállítása és tartása nappali oktatásban heti 2 órában tavaszi félév (2014-).

Levegőminőség mérési módszerei előadás létrehozása, összeállítása és tartása nappali oktatásban a környezettudomány osztatlan képzés levegőminőség szakirányán, a környezettan és környezetmérnök BSc képzés levegőminőség szakirányán heti 2 órában tavaszi félév (2003-).

Műszaki akusztika előadás összeállítása és tartása nappali és levelező oktatásban a környezetmérnök MSc képzésben részt vevő hallgatók számára heti 2 órában őszi félév (2012-).

Természeti jelenségek fizikája előadás összeállítása és tartása nappali és levelező oktatásban a környezettudomány és környezetmérnök MSc képzésben részt vevő hallgatók számára heti 2 órában őszi félév (2009-).

 

 

 

Összeállított és felügyelt kurzusok

Természeti jelenségek fizikája gyakorlat összeállítása és a gyakorlat felügyelete nappali és levelező oktatásban a környezettudomány és környezetmérnök MSc képzésben részt vevő hallgatók számára (2009-).

Levegőminőség mérési módszerek laboratóriumi gyakorlat összeállítása és a gyakorlat felügyelete a környezettan és környezetmérnök BSc képzés levegőminőség szakirányán (2010-)

 

Korábbi időszakban megtartott kurzusok

Akusztika, zaj- és rezgésvédelem előadás összeállítása és tartása nappali és levelező oktatásban a környezettudomány és a fizikus osztatlan, a környezettan BSc és a környezetmérnök BSc képzésben részt vevő hallgatók számára heti 2 órában az őszi félévben (1999-2013).

Fotoakusztikus spektroszkópia alapjai és fotoakusztikus spektroszkópiai gyakorlati alkalmazásai PhD kurzusok létrehozása és tartása (2006-)

Terepi mintavételei és vizsgálati módszerek kurzus keretében terepi akusztikus mérés kidolgozása és tartása nappali oktatásban a környezettan és környezetmérnök BSc képzésben részt vevő hallgatók számára (2009-2013)

Környezetfizika szeminárium tartása a nappali oktatásban környezettudomány osztatlan képzés levegőminőség szakirányán (2006-2011)

Kísérleti fizika laboratóriumi gyakorlat tartása (1995-1997)

Továbbá projektmunkák, diplomamunkák, szakdolgozatok, TDK, PhD munkák szakvezetése

 

Oktatási felelősség:

 • SZTE TTIK környezettudomány osztatlan képzés levegőminőség szakirány felelőse
 • SZTE TTIK környezettan BSc és a környezetmérnök BSc képzés levegőminőség szakirány felelőse.

 

Bizottsági tagság:

 • Az SZTE TTIK Környezettudományi Intézet Tanácsának tagja.
 • Az SZTE TTIK Környezettudományi Doktori Tanács tagja.
 • Az SZTE TTIK kari tanácsában a kari MTA-SZTE kutatócsoportok képviselője
 • Az SZTE TTIK Beiskolázási Bizottság volt tagja.
 • Az SZTE TTIK Felvételi Bizottság volt póttagja.
 

A vezetésem alatt készített diplomamunkák, szakdolgozatok:

 

1997:

Tóth Gergely (vegyész szak): Külső rezonátoros dióda lézeren alapuló gáz detektálás fotoakusztikus spektroszkópiával.

1998:

Szakáll Miklós és Mohácsi Árpád (fizikus szak): Külsőrezonátoros diódalézer optimalizálása gázfázisú anyagok fotoakusztikus vizsgálatához

2001:

Ajtai Tibor (fizikus szak): Egyszerűsített FTIR-PAS rendszer tervezése, kivitelezése és fejlesztése.

Barna Andrea (fizika szak): Fotoakusztikus gázmérő rendszerek kalibrálása.

2004:

Varga Attila (fizikus szak): Fotoakusztikus kén-hidrogén mérő készülék fejlesztése.

2007:

Filep Ágnes (környezettudomány szak): Impulzusüzemű fotoakusztikus ózonmérő berendezés fejlesztése és terepi tesztelése.

Pogány Andrea (környezettudomány szak): Terepi mérésekre alkalmas fotoakusztikus ammóniamérő rendszer fejlesztése és tesztelése.

2009:

Erdődi Károly Ferenc (környezettudomány szak): Olajköd-szennyezettség mérése fotoakusztikus módszerekkel.

Fődi Lajos (környezettudomány szak): Több hullámhosszú fotoakusztikus rendszer aeroszol mérésre való fejlesztése, tesztelése.

Gajdácsi Diána (környezettudomány szak): Fotoakusztikus biogáz összetételmérő műszer fejlesztése.

Tóth Adrienn Viktória (környezettudomány szak): Fotoakusztikus elven működő, a biogáz szén-dioxid és kén-hidrogén tartalmát meghatározó mérőberendezés fejlesztése.

2010:

Szabó Anna (fizikus szak): Nyitott kamrás fotoakusztikus gázdetektáló rendszer fejlesztése rövid válaszidejű mérésekhez.

2011:

Vass Ádám (környezettan MSc szak): Vörösiszap por abszorpciós tulajdonságainak meghatározása fotoakusztikus spektroszkópiai módszerrel.

Eszenyi Tamás (fizika BSc szak): Fotoakusztikus mérések zajának vizsgálata.

Laczkó Balázs (fizikus MSc szak): Fotoakusztikus mérőrendszer mérési pontosságának növelése két lézer alkalmazásával.

Szinger Zsolt (környezetmérnök BSc szak): Metanol mérése fotoakusztikus spektroszkópiával különböző gázokban.

2012:

Farkas Ágnes (környezetmérnök BSc szak): A levegő szilárdanyag szennyezettségének mérése az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél

Pintér Máté (Környezetmérnöki Bsc szak): Ásványi porok abszorpciós spektrumának mérése fotoakusztikus módszerrel

2013:

Guba Tibor (Fizikus MSc szak): Fotoakusztikus gázáteresztő-képesség mérések modellezése

Vaska-Potharn Henriett (Fizikus MSc szak): Pontforrásból származó metán levegőben való terjedésének vizsgálata

Buckó Ákos (Környezetmérnök BSc szak): Kénhidrogén földgázban való kimutathatóságának csökkentett nyomáson való vizsgálata.

Szrnka Áron (Fizika BSc szak): Fotoakusztikus kamra nyomásfüggő érzékenységének vizsgálata.

 

TDK dolgozatok:

1997:

Mohácsi Árpád, Szakáll Miklós: Külsőrezonátoros diódalézer optimalizálása gázfázisú anyagok fotoakusztikus vizsgálatához. XXIII. Országos diákköri Konferencia, Nyíregyháza, 2. díj.

1999:

Mohácsi Árpád, Szakáll Miklós: Ammónia, vízgőz és szén-dioxid fotoakusztikus mérése. XXIV. Országos diákköri Konferencia, Debrecen; 2. díj.

2002:

Varga Attila: A földgáz vízgőz-koncentrációját ipari körülmények között meghatározó mérőberendezés kalibrációja. SZTE TTK fizikus-csillagász TDK őszi helyi konferencia 2002 Szeged 2. helyezés; XXVI. OTDK Miskolc, 2003 4. helyezés.

2006:

Pogány Andrea: Fotoakusztikus ammóniamérő rendszer fejlesztése. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia, Levegőkörnyezet szekció 2. díj;

2007:

Pogány Andrea: Terepi mérésekre alkalmas fotoakusztikus ammóniamérő rendszer fejlesztése és tesztelése. OTDK Levegőkörnyezet szekció 1. díj.

2008:

Szabó Anna: Rövid válaszidejű, nyitott kamrás fotoakusztikus vízgőzmérő berendezés fejlesztése. SZTE TTIK fizikus-csillagász TDK őszi helyi konferencia (Szeged, 2008) II. helyezés; XXIX. OTDK – Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció – Optika tagozat (Szombathely, 2009) a zsűri kiemelt dicsérete.

 

Témavezetésem alatt szerzett PhD fokozatok:

2001:

Sneider János: Fotoakusztikus gázdetektáló rendszerek fejlesztése és gyakorlati alkalmazhatóságuk vizsgálata. SZTE Fizika Doktori Iskola. (Társ-témavezető: Dr. Szabó Gábor).

2002:

Mohácsi Árpád: Fotoakusztikus mérőberendezések fejlesztése ipari és környezetvédelmi alkalmazásokra. SZTE Fizika Doktori Iskola. (Társ-témavezető: Dr. Szabó Gábor).

2005:

Szakáll Miklós: Dióda lézeres fotoakusztikus berendezés légköri vízgőzmérésekhez. SZTE Fizika Doktori Iskola. (Társ-témavezető: Dr. Szabó Gábor).

2008:

Huszár Helga: Fotoakusztikus elven működő mérőműszerek fejlesztése és gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatása. SZTE Környezettudományi Doktori Iskola. (Társ-témavezető: Dr. Szabó Gábor).

2010:

Hegedis Veres Anikó: A fotoakusztikus spektroszkópia széleskörű alkalmazhatóságának alátámasztása az iparban, a biológiában és a környezetvédelemben. SZTE Fizika Doktori Iskola. (Társ-témavezető: Dr. Szabó Gábor).

2011:

Pogány Andrea: Ammónia koncentráció- és fluxusmérö műszer fejlesztése környezetvédelmi kutatásokhoz. SZTE Fizika Doktori Iskola. (Társ-témavezető: Dr. Mohácsi Árpád).

2012:

Ajtai Tibor: Légköri aeroszolok abszorpciós spektrumának vizsgálata saját fejlesztésű fotoakusztikus mérőműszerrel. SZTE Fizika Doktori Iskola.

2013:

Filep Ágnes: Aeroszolok abszorpciós Angström exponensének és méreteloszlásának mérése – a forrásazonosítás lehetőségének vizsgálata. SZTE Környezettudományi Doktori Iskola. (Társ-témavezető: Dr. Szabó Gábor).

 

 

Nemzetközi meghívások:

 • Laboratoire d'Optique ESPCI, CNRS, Francia állam ösztöndíj (1992 október-1993 február)
 • Wageningeni Mezőgazdasági Egyetem, Hollandia “Wisiting Scientist Fellowship” (1993 február- 1993 május)
 • Leuveni Egyetem, Európa Közösség ösztöndíja (1993 szeptember- 1994 február)
 • Jénai Friedrich Schiller Egyetem, DAAD ösztöndíj (1997 október-november)
 • Müncheni Műszaki Egyetem (1998 szeptember- 2000 május)

Tudományos elismerések:

 • Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díj (1996)
 • Meghívott előadás a 3rd. Gordon Research Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena”, Oxford, (Anglia) 1997
 • MTA Bolyai ösztöndíj (2001-2004)

Egyéb rangos eredmények:

Dél-alföldi Innovatív Ötlet Díj pályázat: első díj. Társpályázók: Pogány Andrea, Dr. Mohácsi Árpád, Dr. Galbács Zoltán, Dr. Szabó Gábor. (2009)

Tudományos bizottsági tagság nemzetközi konferenciákon:

 • 10th International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena, Rome, (Olaszország), (1998),
 • 4th Gordon Research Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena New Hempshire, (USA) (1999).
 • 11th . International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena, Kyoto (Japán) (2000).
 • Conference on Photoacoustic and Photothermal Theory and Applications (CPPTA) Varsó (Lengyelország) (2013)

Szakmai testületi tagság:

Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat és a Lézerfizikai és Spektroszkópiai köztestület tagja.

Tudományos érdeklődés, kutatási témák:

 • A fotoakusztikus gázdetektálás módszer alkalmazása földgázszennyező-komponensek koncentrációjának meghatározására.
 • Repülőgépre telepíthető, az atmoszféra vízgőz- és teljes víztartalmát mérő műszer fejlesztése.
 • Több-hullámhosszon működő fotoakusztikus aeroszol-mérő rendszer fejlesztése és alkalmazása aeroszolok mennyiségi és minőségi analízisére, forrásazonosításra.
 • Polimerek és kőzetek gázáteresztő- és gázmegtartó-képességének mérésére alkalmas fotoakusztikus mérési eljárások kifejlesztése és alkalmazása.
 • Fotoakusztikus kamrák tervezése, modellezése.
 • A fotoakusztikus jelkeltés elméleti alapjainak vizsgálata.

 

Publikációs tevékenység:

Referált nemzetközi közlemények összes száma: 64

Magyar nyelvű közlemények száma: 3

Konferencia előadások, poszterek száma: 80

Könyvek, egyetemi jegyzetek, kiadványok száma: 2

A független hivatkozások teljes száma: 693

Összes impakt faktor: 110

Szabadalom: 6

 

K+F projektvezetési tevékenység:

 • NN109679 azonosítószámú OTKA projekt: A Szegedi Tudományegyetemen kifejlesztett, az atmoszféra vízgőz- és teljes víztartamát mérő műszer alkalmazása közepes szintű cirrus felhők vizsgálatára repülőgépes mérési kampányokban és a műszer továbbfejlesztése. Témavezető (20132016).
 • K101905 azonosítószámú OTKA projekt: Mesterségesen generált és légköri korom részecskék optikai tulajdonságainak in-situ vizsgálata fotoakusztikus módszerrel. Témavezető (2012-2014)
 • NKTH-KPI Jedlik: A környezeti levegő aeroszol-szennyezettségére vonatkozó EU szabályozás betartását elősegítő műszerek és mérési eljárások fejlesztése. (2008-2011). Konzorciumvezető (SZTE).
 • NKTH-KPI Jedlik: Környezet állapotának monitorozására alkalmas komplex fotoakusztikus mérőrendszerek fejlesztése és terepi alkalmazása. (2006-2008). Konzorciumvezető (SZTE).
 • EU-VII Keretprogram EUFAR Development and evaluation of novel compact hygrometers for airborne research (DENCHAR) (2008-2012) Témavezető (SZTE).
 • EU-VI. Keretprogram, C.N.017841: The nitrogen cycle and its influence on the European greenhouse gas balance. (2006-2011.) Témavezető (SZTE).
 • T 038253 számú tematikus OTKA projekt (2002-2004) A fotoakusztikus gázdetektálási módszer alkalmazásorientált optimalizációja. Témavezető (SZTE).
 • F021287 számú ifjúsági OTKA. Roncsolás mentes anyagvizsgálat fototermális módszerekkel. (1996-1999) Témavezető (JATE).
 • KMA-GVOP, GVOP3.2.1-2004-04-0314/3.0, Fotoakusztikus mérőberendezések fényforrásainak felújítása környezetvédelmi szempontból fontos gázok koncentrációjának érzékeny méréséhez (2005-2006.) Témavezető (Hilase Kft.)
 • · SZTE-MOL K+F projekt: KFSZ-183/NP/2005, Diffúziós elven működő fotoakusztikus mérések gáz- és olajipari alkalmazhatóságának vizsgálata (IV. Ütem) (2006). Témavezető (SZTE).
 • SZTE-MOL K+F projekt: Földgázok kénhidrogén tartalmának fotoakusztikus mérése (III. ütem) (2005-2006.) Témavezető (SZTE).
 • SZTE-MOL K+F projekt: VSZ-108/PA/2006, Diffúziós elven működő fotoakusztikus mérések gáz- és olajipari alkalmazhatóságának vizsgálata (IV. Ütem) a kéleshalmi gázelőkészítő technológiára telepítendő berendezés elkészítése, telepítése és tesztelése (2006) Témavezető (SZTE).
 • SZTE-MOL K+F projekt: KFSZ-257/NP/2008, Glikolregenerálók emissziójának mérésére új módszer kidolgozása. (2008-2010.) Témavezető (SZTE).
 • SZTE-MOL K+F projekt: 4400003189, Mérőkocsiba szerelhető vízgőz és kénhidrogén koncentrációt mérő berendezés fejlesztése (2009-2010.) Témavezető (SZTE).
 • SZTE-ContiTech Rubber Industry Kft. K+F projekt: Új kötött szerkezetű flexibilis vezetékek kifejlesztése. (2009-2010.) Témavezető (SZTE).
 • SZTE-MOL K+F projekt: KFSZ-263//NP/2009, Komplex CO2 és H2S mérőműszer fejlesztése. (2009-2010.) Témavezető (SZTE).
 • SZTE-MOL K+F projekt: KFSZ-004/SZA/2012, Gáztelepek letermelésének modellezése és vizsgálata immerziós-fotoakusztikus módszer felhasználásával (2012-2013). Témavezető (SZTE).

 

 

 

Szeged, 2014. április 17.