Előadónkról

galambos2Prof. Dr. Galambos Gábor
egyetemi tanár
SZTE JGYPK

Az SZTE JGYPK egyetemi tanára. A József Attila Tudományegyetemen szerzett diplomát 1971-ben. Egyetemi doktori fokozatát 1982-ben, kandidátusi fokozatát 1992-ben szerezte. 1999-ben habilitált a Debreceni Tudományegyetemen. A diploma megszerzése után 5 évet dolgozott a Szegedi Tervező Vállalatnál, majd 1991-ig a JATE-n. 1992-től a JGYTF főiskolai tanára, majd 2000-től egyetemi tanára. 1992-től az Informatika Alkalmazásai tanszék (és annak jogelődjeinek) tanszékvezetője 2011-ig. Főigazgatóként – majd dékánként – 2013 júniusáig 15 éven át vezette a JGYPK-t. Matematikai statisztikával, kombinatorikus optimalizálással, algoritmusokkal, elsősorban ún. NP-teljes problémák közelítő algoritmusainak vizsgálatával, ládapakolási és ütemezési feladatok megoldási lehetőségeivel foglalkozik. Eddig 58 publikációja jelent meg nemzetközi szakfolyóiratokban, független hivatkozásinak száma 400 fölött van. Több egyetemen dolgozott meghívott oktatóként, kutatóként és vendégprofesszorként. Augsburgban, Rotterdamban, Bolognában, Grazban, Heidelbergben töltött hosszabb időt.

Az egyetemen betöltött funkciói mellett a TEMPUS kuratórium elnökeként, a Magyar Akkreditációs Bizottság plénumának tagjaként, szakbizottsági elnökként részt vállalt a hazai felsőoktatás formálásában. Magyarország delegáltjaként az Unió felsőoktatásért felelős albizottságában képviselte a magyar felsőoktatást.

A Pro Universitate, a Szegedért Emlékérem és a Pro Urbe kitüntetések tulajdonosa.