Válogatott publikációk


Önálló könyv:

 1. Mitikus átváltozások. (Multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban.) Lazi Könyvkiadó Szeged, 2004. 238 lap.
 2. Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben. Argumentum Kiadó Irodalomtörténeti füzetek 155. Budapest, 2005. 295 lap.
 3. Szélkönyvek. Multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban. Lazi Könyvkiadó Szeged, 2007. 402 lap.
 4. Haszontalan szövegek. Tanulmányok az irodalomról. Universitas Szeged Kiadó Szeged, 2010. 200 lap.
 5. A ködlovagok tegnapjai. (Tanulmányok a századforduló ködlovag íróiról.) Design Kiadó Szeged, 2012. 154 lap.

Tanulmányok:

 1. Profán filozófiatörténet (Határ Győző Özön közöny című művéről) Tiszatáj 2000. május. 78-88.
 2. Ez disznóság. (Disznómítoszok és disznókultuszok a mitológiákban és a szépirodalomban.) In. Elmélet / Irodalom / Történet. (A komparatív megértés lehetőségei). Tiszatáj Kiadó Szeged, 2004. 117-127.
 3. A befejezhetetlen remekmű. Krúdy Gyula Mit látott Vak Béla Szerelemben és Bánatban? című regénytöredékének elemzése.) Thalassa (Budapest) 2004/1. 80-107., 125.
 4. Traveling as a metaphor in two American novels. In. Serta Musarum. Essays in Honor of István Fried. Edited by Thomas Bremer and Katalin Kürtösi. Szeged, 2006. 151-156.
 5. The tradition of remembring: Narrative rituals in Miklós Mészöly’s Central Europe prose In. Literature in Cultural Contexts. Rethinking the Canon in Comparative Perspectives. 5th International Colloquium in Romance and Comparative Literature (Universities of Brno, Halle and Szeged). Edited by Thomas Bremer and Susanne Schütz. Halle, 2009. 201-211.
 6. Apák és fivérek. (Cholnoky Viktor és Cholnoky László prózájának lehetséges kapcsolatairól.) Irodalomtörténeti Közlemények. 2009. 5. 575-592.
 7. Far Away From Everything: Leonard Cohen in Hungarian In. Canada in Eight Tongues – Le Canada en huit langues. Translating Canada in Central Europe – Traduire le Canada en Europe centrale. Masaryk University Brno 2012. 145-148.
 8. A hiány asszimilációja – az asszimiláció hiánya (Török Gyula véleménye a XIX-XX. század magyar századfordulójáról) Irodalomismeret 2012/2. 31-51.
 9. „Nehéz élet az ének” (Bari Károly költészetéről) In. „Gagyog, s ragyog” (Magyar irodalom közép-európai kontextusban) Szeged, Universitas-Szeged Kiadó 2012. 131-154.
 10. „Meg kellett menteni a régi Magyarországot” (Krúdy Gyula történelem- és magyarságélményéhez) Irodalomtörténeti Közlemények 2013/3. 300-323.