Szakmai önéletrajz

1969. december 29-én született, Dombóvárott.

1989-1995 magyar, 1989-1990 történelem tanulmányok Szeged JATE BTK.

1989-től napjainkig folyamatosan publikál szegedi és országos lapokban, folyóiratokban.

1990-1994 filozófiai tanulmányok Szeged, JATE BTK.

1993-tól napjainkig vesz részt különböző hazai és külföldi, magyar és idegen nyelvű konferenciákon, munkáinak jelentős része konferencia-kiadványokban is napvilágot látott magyar, angol, illetve német nyelven.

1993. Részt vesz Keszthelyen a XXI. OTDK Társadalomtudományi szekciójában, Csont című dialógusával.

1993-ban addigi költői munkásságáért Faludy György költészeti díjat kap.

1994. Szegedi Akadémiai Bizottság fiatal kutatók díja. A díjat 1996 és 1999 között további négy alkalommal szintén elnyeri.

1994-től társszerkesztője és szerzője a JATE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén az Osztrák-Magyar Monarchia-kutatás köréből megjelent kilenc kötetnek: Tegnap előtt (Irodalmi utazások a Monarchiában); „Azok a szép(?) napok…” (Tanulmányok a Monarchia irodalmairól); A „szükséges népszövetség” a művelődés történetében. (Irodalmi-kulturális érintkezések a Monarchiában); Töprengések Kundera „szépséges szép üveggolyójá”-ról. (Kapcsolatok, hasonlóságok, jelenségek az irodalom Monarchiájában); (B)irodalmi álmok – (b)irodalmi valóság. (A Monarchia irodalmairól, művészetéről.); Lélektől lélekig (Osztrák-Magyar – közép-európai összefüggések); Rejtett párbeszédek; Osztrák-Magyar modernség a boldog (?) békeidőkben. (Osztrák-magyar-kelet-közép-európai összefüggések); „Lelkek a pányván” (Osztrák-magyar–közép-európai művelődési kapcsolatok.)

1994-1996 filozófiai tanulmányok Debrecen, KLTE BTK.

1995. Részt vesz Debrecenben a XXII. OTDK humán szekciójában, Drámai hős vagy regényes jellem? című Márai-elemzésével. 1995. angol nyelvű állami középfokú „A” típusú nyelvvizsga. Magyar tanár szakos diploma. A szakdolgozat címe A megbocsátás aktusa Hamvas Béla és Krúdy Gyula műveiben, témavezető Ilia Mihály. Reggel címmel verseskötete jelenik meg. A JATE, a későbbi SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén tanársegéd. Világirodalmi szövegolvasó szemináriumokat tart, melyek az évfolyam előadásokat kísérik, emellett minden félévben van egy szakszemináriuma. Mindezen képzéseket napjainkig viszi.

1996. KLTE BTK filozófia szakos tanári diploma. A szakdolgozat címe Az analógia Platón barlanghasonlatában, témavezető Vajda Mihály.

1997-től kisebb megszakításokkal részt vesz az OTDK munkájában. Az 1997-es XXIII. OTDK humán szekciójában témavezetőként, a komparatisztikai bizottságban pedig bírálóként is részt vett.

1997-2000, és 2007-2008 között tutorként dolgozik a Roma Polgárjogi Alapítvány ROMAVERSITAS Láthatatlan Kollégiumának roma fiatalokat segítő programjában.

2000 állami német nyelvű középfokú „A” típusú nyelvvizsga. Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Tanszékén előadást tart Hamvas Béla gondolati rendszeréről.

2000 átveszi Darvasi László helyét a Faludy díj kuratóriumában. A kuratóriumnak napjainkig tagja.

2001 Halle – Wittenbergi Martin Luther Egyetemen előadások a jelenkori magyar irodalomról, különös tekintettel a határainkon túli irodalomra, és Krúdy Gyulának a pszichoanalitikával való kapcsolatáról. Helsinki Egyetemen előadások Márai Sándor és Krúdy Gyula írói kapcsolatáról és a határainkon túli mai magyar irodalomról. Ugyanebben az évben alapító tagja egy nemzetközi, egyetemek fölött átívelő tanszéki tudományos műhelynek, melybe a Brnoi, a Halle – Wittenbergi, a Szegedi és az Újvidéki Egyetemek komparatisztikával is foglalkozó tanszékei tartoznak. A közös munka során konferenciákra került sor és konferencia kötetek kiadására.

2001-től napjainkig az UTC Íjász Szakosztályában sportol.

2002 summa cum laude PhD: Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben. Témavezető Fried István professzor. A SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén adjunktus.

2003-2004 ösztöndíj: MTA Bólyai János, téma: a 19-20. század fordulójának közép-európai irodalmai.

2003-2006 ösztöndíj: OTKA Posztdoktori, téma: Közép-Európai irodalmak.

2003-2010 között a SZTE BMI-ben oktat világirodalmat, eleinte a felvilágosodás kori irodalmat, később a 20. század és napjaink irodalmát. Szintén ebben az időszakban rendszeresen látott el témavezetői és opponensi feladatokat az intézmény szakdolgozatvédésein, az utolsó években bizottsági elnökként.

2004 tanulmánykötet: Mitikus átváltozások (Multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban) (Szeged, Lazi Kvk.) Az első kötet, mely az OTKA Posztdoktori ösztöndíj eredménye.

2004 óta napjainkig folyamatosan félévente több szakdolgozat témavezetője, szintén féléves rendszerességgel opponál szakdolgozatokat.

2005. Témavezetésével Zsoldos Anikó az ELTE-n rendezett XXVII. OTDK humán tudományi szekciójában harmadik helyezést ért el J. R. R. Tolkien mítosz- és románcszimulációit elemző dolgozatával.

2006 monográfia: Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben (Budapest Argumentum)

2006-tól napjainkig évfolyam előadásokat tart a SZTE BTK magyar szakán a 20. század és napjaink világirodalmából.

2006 óta rendszeresen részt vesz az OTDK munkájában opponensként.

2007 tanulmánykötet: Szélkönyvek (Multikulturalizmus a közép-európai irodalmakban). Szeged, Lazi Kvk. A második kötet, mely az OTKA Posztdoktori ösztöndíj eredménye.

2007-2008 ösztöndíj: Habsburg Történeti Intézet Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány. Témája: a 19-20. század fordulójának ködlovag írói (Cholnoky Viktor, Cholnoky László, Szini Gyula, Krúdy Gyula, Lovik Károly, Török Gyula) a magyar irodalomban.

2009 óta tanszékvezető helyettes a SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén.

2010. Kocsis Lilla „Én csak jel és szimbólum vagyok” Utópikus vonások Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című művében című PhD értekezésének opponenseként vesz részt a SZTE doktori tanácsának munkájában.

2010 A Budapesti Negyed Lovik Károly különszámának szerkesztője és szerzője. Tanulmánykötet: Haszontalan szövegek (Tanulmányok az irodalomról). Szeged, Universitas Szeged Kiadó

2011 Dányi Ágnes hallgató tutorálása a TÁMOP 4.1.1-08/1-2009-0015 azonosító számú projekt keretében, eredmény: Dányi Ágnes „A színt viseli magán intő jelül, vagy Káin-jegyül” – Cholnoky Viktor szecessziós novellabirodalma című dolgozatával OTDK első helyezést ért el az Egri OTDK versenyen.

2011 november Habil cím megszerzése a SZTE-n.

2012-től az Országos Doktori Tanács tagja.

2012 tanulmánykötet: A ködlovagok tegnapjai. Szeged, Design Kiadó. A kötet a Habsburg Történeti Intézet Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány ösztöndíjasaként végzett munka eredménye. Többszerzős nemzetközi tanulmánykötet főszerkesztője, szerzője, fordítója: „Gagyog, s ragyog” (Magyar irodalom közép-európai kontextusban) Szeged, Universitas Szeged Kiadó.

2013 szeptemberétől a SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén egyetemi docens.