Előadónkról

IMG_9758Dr. Kelemen Zoltán
egyetemi docens
SZTE BTK

Kelemen Zoltán 1969-ben született Dombóváron. Egyetemi tanulmányait a JATE BTK-n, és a KLTE BTK-n végezte. Jelenleg egyetemi docens a SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén. Pályáját ugyanitt kezdte 1995-ben, tanársegédként. 2002-ben védte meg PhD disszertációját, 2011-ben habilitált. Legutóbbi tanulmánykötete, A ködlovagok tegnapjai 2012-ben jelent meg, s témája több ponton érinti a mai előadás anyagát. Oktatóként a 20. század és napjaink világirodalmával, kultúra és civilizáció meghatározásokkal – fogalmakkal, művelődéstörténettel, valamint a társművészetek lehetséges tudományközi kapcsolódási pontjaival foglalkozik. Kutatási körébe tartozik az elmúlt mintegy kétszáz év magyar irodalma, az Osztrák-Magyar Monarchia és Kelet-Közép-Európa irodalmi-művészeti jelenségei, az angolszász irodalom. Mindezen témákból több könyv szerzője, illetve szerkesztője, emellett szépirodalmi tevékenységet is folytat.