Válogatott publikációk

KÖNYVEK
1. Határon átnyúló együttműködések Magyarországon. (társszerző: Fejes Zsuzsanna) Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2009. 260 p.

2. Régió a hármashatár mentén. (szerk.: Soós Edit – Fejes Zsuzsanna) SZTE ÁJK Politológiai Tanszék, Szeged, 2010. 158. p.
 
KÖNYVRÉSZLETEK
3. A határ menti együttműködések és a Lisszaboni Stratégia. In: Társadalom és Gazdaság, 27. kötet 2005/1-2. (szerk.: Potyánszky T. Zoltán) Akadémiai Kiadó, Budapest, 95-109. p.

4. A megreformált Lisszaboni Stratégia és az eurorégiók. In: Hidak vagy sorompók? A határokon átívelő együttműködések szerepe az integrációs folyamatban. (szerk.: Kaiser Tamás) Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2006. 143-177. p.

5. A partnerségi kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségei a Dél-alföldi Régióban. In: Régiók Magyarországa I. A regionális intézményrendszer körvonalai. (szerk.: Ágh Attila – Kaiser Tamás – Kisvarga Judit) Stratégiai Kutatások-Magyarország 2015. Abiprint Kiadó Budapest, 2007. 306-350. p.

6. A magyar–ukrán határtérség és a nemzetpolitika. In: Társadalomföldrajzi kihívások a XX. század Kelet-Közép-Európájában. Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola II. kötet Beregszász, 2012. 77-83. p.

7. Legal framework of cross-border cooperations on the Hungarian-Serbian border .In: Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law. Thematic collection of papers. (ed.: Ranko Keca) Faculty of Law, Novi Sad, Publishing Center, Novi Sad, 2013. 525-539. p.

8. Endeavours to Establish EGTCs on Hungary’s External Borders. In: Luis Dominguez & Iva Pires (eds.): Cross-Border Cooperation Structures in Europe. Learning from the Past, Looking to the Future. P.I.E. PETER LANG, Bruxelles-Bern-Berlin-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien, 2014. 213-227. p.

TANULMÁNYOK SZAKMAI/TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOKBAN
9. Az euroregionális együttműködések európai jogi vonatkozásai. (társszerző: Fejes Zsuzsanna) Európai Jog. 2006. 6. sz.. 18-28.p.

10. Schengenre hangolva. (társszerzők: Fejes Zsuzsanna – Sallai János – Tóth Judit (szerk.) – Vájlok László) In: Európai Műhelytanulmányok 13. sz. Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, 2007. 44. p.

11. Az euroregionális együttműködések szereplői és céljai Magyarországon. (társszerző: Fejes Zsuzsanna) Pro Minoritate, 2008. nyár 111-139. p.

12. Határon átnyúló együttműködések a nemzetpolitikai célok szolgálatában. Magyar Külügyi Intézet, MKI-Tanulmányok, T-2010/4 Budapest, 2010. 21 p.

13. Az EGTC alapítás kihívásai a hármashatár térségében. A Banat-Triplex-Confinium EGTC. Közép-Európai Közlemények, 2012. 2. sz. No. 17. 77-87. p.

14. Contribution of EGTCs to Multilevel Governance. International Journal of Multidisciplinary Thought, USA, 2013. Volume 03, Number 03. 519-531. p.