Szakmai önéletrajz


Legmagasabb képzettségre vonatkozó adatok
1986. József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudomány Kar, történelem-orosz nyelv és irodalom szak
1997. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet, politológia szak


Tudományos fokozat

2001. PhD fokozat tudományági besorolása: politikatudomány Intézmény neve: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar PhD disszertáció címe: Integráció és regionalizmus


Egyetemi beosztás

1986. Tanársegéd, JATE Jelenkortörténeti és Politikaelméleti Tanszék
1991. Adjunktus, JATE Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék
2002. Egyetemi docens, SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék


Tudományos tevékenység

1995. szeptember 1.—1996. június 30. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj Az Európai Unió regionális politikája kutatási témában
1997—1999. Jean Monnet Doctoral Grant The European Union and Regionalism kutatási témában
2002. szeptember 1.—2005. augusztus 31. MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Az Európai Unió kohéziós politikájának jövője és az intézményi változások kutatási témában


Ösztöndíjak

1993. február 8.—1993. március 12. HALP Programme-British Council ösztöndíjprogram, The Roles of Local and Regional Administration in Economic Regeneration — University of Bradford, Department of European Studies, Egyesült Királyság
2000. szeptember 4.—2000. szeptember 15. Accademia Europea Bolzano ösztöndíj, Summer Academy, Regions and Minorities in a Greater Europe. Brixen, Olaszország
2001. június 22.—2001. augusztus 4. Fulbright American Studies Institute Summer Academy, U. S. Political System: Origin, Structure, and Contemporary Issues — Southern Illinois University Carbondale, USA
Rövid tanulmányutak
1999. Cardiff University, School of European Studies — Cardiff, Egyesült Királyság;
2001. College of Europe — Bruges, Belgium;
2002. European University Institute — Florence, Olaszország;
2004. Európa Tanács — Strasbourg, Franciaország;
2008. University of Tromsø, Faculty of Law — Tromsø, Norvégia