Előadónkról

SEkepDr. Soós Edit
egyetemi docens
SZTE Állam- és Jogtudományi Kar

Soós Edit a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Politológiai Tanszékének docense. Egyetemi tanulmányait Szegeden a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem-orosz szakon végezte 1981-1986-ban. 1997-ben politológus diplomát szerzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.
Az Európai Bizottság Jean Monnet ösztöndíjának támogatásával 2001-ben szerzett PhD fokozatot politikatudomány tudományágból az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.
2002-ben elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját, majd felkérést kapott az MTA „Stratégiai Kutatások—Magyarország 2015” programban való részvételre. 2005-2008 között részt vett az Európai Unió 6. kutatási keretprogramjában, amelynek célja a bővülő és mélyülő európai integráció jogi, politikai feltételeinek a vizsgálata volt.
Ezt követen szakmai tevékenységének középpontjába az európai regionális politika egyik kiemelt területe került: a határon átnyúló együttműködések intézményesülésének nemzetközi és európai jogi, valamint nemzeti jogi szabályozása. E témában az Európai Unió Régiók Bizottsága és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szakértőjeként dolgozott.
Több külföldi tanulmányúton vett részt, többek között az Európai Bizottság kutatóintézeteiben Firenzében és Bruges-ben.
Külföldi tanulmányútjai során eredményes tudományos-szakmai együttműködést alakított ki a norvégiai Tromsøi Egyetem

Jogtudományi Kara, a Turkui Egyetem Politikatudományi Intézete és határon túli egyetemek (Szabadka, Újvidék, Beregszász, Temesvár) kutatóival. Segítette a politológus, nemzetközi tanulmányok és jogász hallgatók Erasmus mobilitásainak bővítését.
Számos nemzetközi konferenciára kapott meghívást. Előadásokat tartott itthon és külföldön, többek között az Európai Politikatudományi Társaság konferenciáján Párizsban 2005-ben, a Határ Tanulmányok Nemzetközi Egyesülete lisszaboni konferenciáján 2012-ben, valamint a legjelentősebb európai közigazgatás-tudományi szervezet, az EGPA konferenciáján Edinburghben 2013-ban.