Válogatott publikációk

Pénzügyek a KGST-ben 1977, Közgazdasági és Jogi Kiadó (KJK)

Pénzügyek és nemzetközi gazdasági kapcsolataink, 1981,KJK

Pénz, nemzetközi pénz 1983(KJK)

Világméretű pénzügyi egyensúlyhiány, 1987,KJK

Lesz-e konvertibilis a magyar forint? 1990 KJK

Elvesz/t/ett illúziók 1996 KJK

Magyar pénz és tőkepiac (társsz. Bódy L.) Osiris,PPKE 1998

Államháztartástan ( társsz. Schlett A) Osiris, PPKE 1988

Világgazdaság az ezredfordulón (Társssz. Kőrösi I)Szent István Társulat, 2000

Pénzügyek a globalizációban (szerk) JATEPress,2004

Bankrendszer és stakeholderei(szerk) JATEPress, 2006

1956 Fordulópont a magyar gazdaságpolitikában (szerk)General Press Kiadó, Szeged 2007

Idósödés és globalizáció (szerk. )Tarsoly Kiadó, 2009

Keresztény gazdaság-globális világgazdaság Kairosz, 2009

Pénzügypolitika- gazdaságpolitika Tarsoly Kiadó, 2011

Matuzsálemek kora Nyugdíj, gazdaság, társadalom Kairosz, 2012