Tudományos önéletrajz

Név: Prof. Dr. Botos Katalin
Születési hely, idő: Nagyvárad, 1941.
Cím: SZTE GTK, H-6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
Telefon: 06-1-429-7279
E-mail: evmkabor@t-online.hu

 

Végzettség, tudományos fokozat:

 • Okleveles közgazdász Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest pénzügyi szakirányon, kitüntetéses oklevél (nappali tagozat 1960-1964)
 • 1970: Egyetemi doktor
 • 1973: a közgazdaságtudományok kandidátusa (MTA CSc)
 • 1987: a közgazdaságtudományok doktora (MTA DSc)

Beosztás:

Korábbi munkahelyek, beosztások, oktatási tevékenység és oktatott tantárgyak:

 • 1964-1971: Magyar Beruházási Bank
 • 1971-1987: Pénzügyminisztérium, oszt vezh.,kutató oszt. vez
 • 1987-1990: Agrárkutató Intézet, főmunkatárs
 • 1990: Pénzügyminisztérium, politikai államtitkár, parlamenti képviselő
 • 1991: Tárcanélküli miniszter, /bankszektor fejlesztésért felelős/
 • 1992-1994: Állami Bankfelügyelet, elnök
 • 1964-1995: Pénzügytan, pénzügypolitika: MKKE, (BCE), Miskolci Egyetem
 • 1995- Pénzügytan, gazdaságpolitika: Szegedi Tudományegyetem
 • 1995- Közgazdaságtan: PPKE JAK,(BTK, ITK)
 • 1999- Gazdaságtörténet: PPKE BTK
 • 1999 Jog és gazdaság határán: PPKE

Kutatási területek:

 • Gazdaságtörténet
 • Pénzügypolitika
 • Nemzetközi pénzügyek
 • Európai monetáris integráció

Oktatás szervezés, egyetemi közélet:

 • 1999- Történettudományi és Gazdaságtörténeti doktori program és iskola indítása, PPKE
 • 1999-2004: A közgazdasági DI vezetője
 • 2001- Jogi doktori iskola oktatója, PPKE
 • 1999- Közgazdasági doktori program és iskola tagja, SZTE GTK
 • 1999- SZTE Habilitációs Bizottság tagja, Közgazdaságtudományi Szakbizottság elnöke
 • 2004-2011: majd vezetője, SZTE GTK
 • 2012- Közgazdaságtudományi Szakbizottság tagja

Tudományos publikációk:

Díjak, kitüntetések:

 • 1994 Fay András Emlékplakett
 • 2001 MKT Széchenyi érem
 • 2004 Milánói Katolikus Egyetem Emlékérem
 • 2005 PPKE JAK Emlékérem
 • 2006 Prudencia-díj
 • 2008 100 kiemelkedő nő emlékplakett
 • 2010 Pro Fakultate PPKE
 • 2011 Szeged Város emlékplakett
 • 2011 Magyar Köztársaság Középkeresztje

Tudományos, szakmai, közéleti tevékenység:

 • PPKE-BTK Gazdaságtörténeti program, vezető (1999-)
 • SZTE GTK Doktori Iskola alprogramvezető (1999-)
 • PPKE Történettudományi Doktori Iskola, vezető (2001)
 • MTA Nemzetközi Gazdasági és Fejlődéstani Bizottság, tag 1999-
 • MTA TMB tagja (1981-1990) Jövőkutatási Munkacsoport, tag (2001-)
 • CESTEK-PPKE JÁK közös kutatás Tudományos Tanács, tag (1999-2002)
 • KGST -Akadémiák Valuta-Pénzügyi Munkacsoport, tag (1977-1988), elnök (1985-1988)
 • Pénzügykutatási Intézet Nemzetközi Pénzügyek Kiadványsorozat, szerkesztő (1977-87)
 • Bankszemle Szerkesztőbizottság, tag (7 éven keresztül)
 • Pénzügyi Szemle Szerkesztőbizottság tagja
 • Élet és Tudomány tanácsadó testületének tagja
 • PPKE JÁK Közgazdaságtan Joghallgatóknak sorozat, szerkesztő (1995-)
 • Heller Farkas Füzetek Szerkesztő Bizottság, elnök (2001- )
 • PPKE-BTK Történettudományi Lapok (NET-Lapok) Szerkesztőbizottság, tag (2001- )
 • BKAE Habilitációs Bizottság, tag (1994-1999)
 • Szegedi Tudományegyetem Habilitációs Bizottság, tag (2000- )
 • PPKE Doktori Tanácsának tagja (1995- )
 • PPKE-BTK Kari Doktori Tanács, tag (1998- )
 • European Academy of Sciences and Arts, tagság (2002- )
 • European Economic History Association, tagság (2002- )
 • Magyar Ösztöndíj Tanács igazgatóságának tagja
 • A Demográfiai Kerekasztal tagja

Fontosabb tanulmányutak:

 • British Council, London Glasgow 1977, 1981, 1985 (2 hét)
 • DAAD Frankfurt 1984 (2 hónap)
 • London Scool of Economics 1985
 • US National Academy of Sciences 1990 (1 hét)
 • Hamburgi Egyetem 1996
 • Milánói Katolikus Egyetem (ASERI) 2002, 2003, 2004 (1 hét)
 • Eichstaetti Katolikus Egyetem 2001
 • Rheinische Friedreich-Wilhelms-Universiteat Bonn, 2001, 2002
 • Universitaet Wien 2008 (1 hét)
 • Wien, Graz 2009
 • Heidelberg 2010

Nemzetközi együttműködés:

 • Angier-i Egyetem - PHARE program 1995-98
 • Milanói Katolikus Egyetem - Phare program 1995-98
 • Milanoi Katolikus Egyetem - Oktatás 2000-2004
 • Katolikus Egyetem, Eichstaett - Oktatócsere,2001, 2002 (J. Fucks)
 • San Francisco Katolikus Egyetem - Vendégelőadó (Hartmuth Fisher )2006, 2008
 • Auropean Academy of Sciences and Arts - Vendégprofesszor( Stefan Brunnhuber) 2003-
 • Universitaet Wien - Vendégelőadó (Andrea Komlossy) 2008

Nyelvismeret:

 • Angol nyelv felsőfok
 • Orosz nyelv felsőfok
 • Német nyelv középfok

Tanulmánykötetek:

 • 2000: Pénzügyek az ezredfordulón SZTE
 • 2003: Bankrendszer és staekholderei SZTE
 • 2005: Public Economics and International Competitiveness PPKE
 • 2006: 1956: Okok és következmények SZTE
 • 2006: 1956 : Nemzetközi emlékkonferencia PPKE
 • 2007: Verseny és versenyképesség PPKE
 • 2008: Idősödés és globalizáció SZTE, PPKE
 • 2009: Is Hungary really different? PPKE
 • 2011: Gazdaságpolitika színterei PPKE
 • 2011: Bankrendszer és bankszabályozás Magyar Bankszövetség-PPKE
 • 2012: A gazdaságpolitika mágikus négyszöge