Válogatott publikációk

 

1. Katona Tamás: A gazdasági szabadság elvesztésének kormánya A magyar gazdaság helyzete a szabadságharc két éve után. In: Kisiklott forradalom. Tanulmánykötet a második Orbán-kormány második évéről /Szerk: Szeredi Péter és Szigetvári Viktor/ József Attila Alapítvány Budapest, 2012. 96-121. old.

2. Katona Tamás: A bűnügy statisztika néhány problémája In: Tanulmánykötet Kovacsics Józsefné professzor tiszteletére KSH 2011. 17 old.

3.
Katona Tamás: A rögtönzések éve Az elmúlt egy év az államháztartásban. In: A forradalom fogságában. Tanulmánykötet a második Orbán-kormány első évéről /Szerk: Szeredi Péter és Szigetvári Viktor/ József Attila Alapítvány Budapest, 2011. 161-176. old.

4. Katona Tamás: Intézkedések nélkül. Az Orbán-kormány népesedéspolitikája. In: A forradalom fogságában. Tanulmánykötet a második Orbán-kormány első évéről /Szerk: Szeredi Péter és Szigetvári Viktor/ József Attila Alapítvány Budapest, 2011. 256-264. old.

5. Katona Tamás (társszerzőként]: Balogh Miklós – Katona Tamás: A felsőfokú tanintézetek összehasonlító rangsorát meghatározó indikátorrendszer kidolgozása In: Statisztikai Szemle 2010. 4. sz. (417-431. old.) 

6. Katona Tamás [társszerzőként]: Gyémánt Richárd – Katona Tamás: Demográfia, tankönyv, Szeged, 2010, Pólay Elemér Alapítvány, 424 o.

7. Katona Tamás [társszerzőként, társszerkesztőként]: Államháztartási fogalomtár, Budapest, 2008., SALDO, 112 o.

8. Katona Tamás [társszerzőként]: Gyémánt Richárd – Katona Tamás: Demográfia, tankönyv, Szeged, 2008., Pólay Elemér Alapítvány, 411 o.

9. Katona Tamás: Ellenőrzési tevékenység az Államkincstárban, In: Ellenőrzési Figyelő, 2007. 1. sz. (8-11. old)

10. Gyémánt Richárd – Katona Tamás – Szondi Ildikó: Demográfia, tankönyv, Szeged, 2006., Pólay Elemér Alapítvány

11. Katona Tamás – Kovács Péter – Szondi Ildikó: Általános statisztika jegyzet a jogi asszisztens képzés számára, jegyzet, 2006.

12. Katona Tamás – Gyémánt Richárd – Szondi Ildikó: Bevezetés a demográfiába, tankönyv, Szeged, 2005., Pólay Elemér Alapítvány

13. Növekszik a gazdaság, folyamatosan csökken a hiány. In: Ellenőrzési Figyelő 2004. 4. szám

14. A magyar statisztikai rendszer és az EU jogharmonizáció. In: Közigazgatási jog különös rész európai uniós kitekintéssel. Osiris Kiadó, 2004.

15. Józan Péter – Katona Tamás: Az ezredforduló népesedési viszonyai Magyarországon. In: Demográfia, foglalkoztatás, női munkavállalás. MeH Stratégiai Elemző Központ, Budapest, 2003.

16. Helyzetkép a kormányzati ciklusról a választások előtt. Esély 2002. 2. szám (25-57. old.)

17. Mennyiség vagy minőség – Gondok a felsőoktatásban In: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje JATEPress, Szeged, 2002 (143-151. old.)

18. A közigazgatási informatika néhány aktuális kérdése. In: Acta Juridica et Politica Tomus LIX. Fasciculus 9. Szeged 2001. (3-11. old.)

11. Mérési és megbízhatósági problémák a területi statisztikában. In: Versenyképesség – regionális versenyképesség JATEPress, Szeged, 2000. (205-217. old.)

12. A felsőoktatás szerkezeti problémái a statisztika tükrében. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 2000.

13. A magyar statisztikai rendszer és az EU jogharmonizáció. In: Közigazgatási jog különös rész európai uniós kitekintéssel. Osiris Kiadó, 1999.

14. A halandóság helyzete hazánkban. Egészségügyi Menedzsment 1999. 2. szám (14-15. old.)

15. Demográfiai helyzetünk. Egészségügyi Menedzsment 1999. 1. szám (13-15. old.)

16. Statisztikai ismerettár (a demográfia és a társadalomstatisztika témakörök szerzője és társszerkesztő Lengyel Imrével) JATEPress, Szeged, 1999.

17. Regionalitás és önkormányzat. Gazdasági és Egyéb Információ Szolgáltatások 1998. 3. szám (4-7. old.)

18. Népszámlálás az ezredfordulón. Tanulmányok. Előszó. Központi Statisztikai Hivatal 1998. (5-9.old.)

19. Népszámlálás az ezredfordulón. Statisztikai Szemle, 1998. 1. szám (5-8. o.)

20. A magyar vállalkozások munkaerő-háttere, demográfiai tényezői. Tézisek. Miskolc. Miskolci Egyetem, 1998.

21. Legal Backgrounds of Statistics – Present Situation, Prospects, Application and Confidence (Data Protection) In: Evaluation and Prospects of Transition in Statistics in the TACIS Countries since 1991. Eurostat, Luxembourg, 1997. (pp. 228-233)

22. The role of international relations in the development of statistical methods In: New Statistical Findings, Financial Statistics, Globalisation Ljubljana, 1997. (pp. 225-239)

23. Comments to the Sugito, Suwito’s paper: Reliability and Timeliness of Macro-economic Statistics in Indonesia. In: Economic Statistics Accuracy, Timeliness and Relevance U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis Washington D.C. 1997. (pp. 216-221)

24. New tasks of Hungarian Statistics – on the way of the European Union In: Hungarian Statistical Review, Budapest, 1997. Budapest, 1997. (pp. 5-18.)

25. Magyarország társadalmi és gazdasági fejlődése, 1870-1995. Statisztikai Szemle, 1996. 5-6. szám (389-410. o.)

26. Számítástechnika és a jog. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989. (Szerk.: Borsi Zoltán) 7.1 és 7.3 fejezet

27. Szerzői kollektíva: Vlijanie naucsno-technicseszkogo progressza na juridicseszkuju zsizny. Moszkva, 1988.

28. Korszerű nyilvántartás és az egyén autonómiája. Társadalmi Szemle, 1988. okt. (25-29. o.)

29. Szekeres Imre – Katona Tamás: A nagycsaládosok helyzete Veszprémben. Társadalmi Szemle, 1988. 2. szám (72-75. o.)

30. A longitudinal study on the basis of the sample of the 1984. microcensus. In: Socio-economic differential mortality. Bp. 1986.

31. Az állami népességnyilvántartás adatbázisa és a területi prognózisok. In: A népesség területi elhelyezkedése és mozgása. A Népességtudományi Kutató Intézet Kutatási jelentései. 25. kötet, Bp., 1985.

32. Katona Tamás – Kéry András: A népességnyilvántartás múltja, jelene és jövője. Állam és Igazgatás, 1984. 11. szám.

33. Prognózismódszerek a demográfiában (Kandidátusi értekezés) 1982.

34. B. Lukács Ágnes – Katona Tamás: A haláloki halandóság tábla módszerű megfigyeléséről. Demográfia, 1978. 1. szám

35. Katona Tamás – Szabady Balázs: Termékenységi kohorszvizsgálat. Demográfia, 1976. 4 . szám

36. Bies Klára – Katona Tamás: A dél-dunántúli tervezési-gazdasági körzet fejlesztési koncepciója 1990-ig. MTA Dunántúli Tudományos Intézet. Pécs, 1975.

37. Demográfiai kutatások. Demográfia, 1975. 2-3. szám.

38.
30 év a demográfiában. Valóság, 1975. 2-3. szám.

39. Néhány regressziós görbe illesztésének algoritmusa. A gazdasági görbék módszertani apparátusának felhasználása optimális stabil népességek meghatározására. A Népességtudományi Kutató Intézet Közleményei. 41. c. kötetben. Bp. 1974.