„Az ember tragédiája című drámai költemény életbölcselete – a 150 éve meghalt Madách Imrére emlékezve”.

Az előadás első része az életbölcsesség és az aforizma fogalmát érinti. Majd párhuzamosan Madách Imre alkatának és alkotási folyamatának néhány mozzanatát emeli ki, az életmű egészének kontextusában. A második rész, Az ember tragédiája című drámai költemény legfontosabb életbölcseleti elveit mutatja be. Középpontba állítja a „küzdés-filozófiát” és annak értelmezési lehetőségeit, miszerint a Tragédia egy „új mítoszt”, az én ethoszát kínálja fel a bukás „és mégis” küzdés révén. A Tragédia „új mítosza” organikus minőségű: egyrészt a bibliai Ádám-mítosz bűnbeeséséhez köthető a bukás ismétlődése, az ember „gyarló féreg” mivoltának ismétlődése; a bibliai megváltáshoz pedig az „és mégis” küzdés eszméje. Másrészt a 19. század első felének hazai reformkori eszméjéhez, mindenekelőtt Kölcsey és Vörösmarty lírai örökségének folytatása, továbbá egy – feltételezhetően, de egyértelműen nem bizonyítható kanti ihletettségű – kategorikus imperatívusz fogalmi hálójával állítható rokonságba. Majd Az ember tragédiája drámai költemény gondolati horizontját vázolja, bemutatja a metafizikus - antimetafizikus elvek és az „életgyakorlati” bölcselet hatványozott ellentétességét. Az előadás harmadik része Madách főművének életbölcseleti jellegét az utókor, a másfél évszázados, gazdag és szerteágazó hatástörténet felől indokolja, utalva a legkülönbözőbb műalkotásokban is objektiválódott adaptációjára, továbbgondolására.

 

Az előadás megtekintése:

Szélessávú I. változat (méret: 256x144 sávszélesség: 89 kb/s)

Szélessávú II. változat (méret: 424x240 sávszélesség: 329 kb/s)

Szélessávú III. változat (méret: 640x360 sávszélesség: 757 kb/s)

LAN változat (méret: 852x480 sávszélesség: 1385 kb/s)

Megjegyzések:

Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!

Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön telepítése szükséges.

Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.

Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.

Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre.