Válogatott publikációk


1. Zsidó polgári családok Szegeden a 19. században
(Jüdische Bürgerfamilien in Szeged im 19-en Jahrhundert)
Szeged,Móra Ferenc Múzeum 1989. 67 p.

2. Magyarcsanád.
Budapest, Száz Magyar Falu Könyvesháza.2000. 217.

3. Üllés története és népélete. (Geschichte und Volksleben von Üllés)
Szeged, 2004. 527 p.

4. A dualizmus kora. In: Kistelek története.
(Zeitalter des Dualismus. In:Geschichte von Kistelek).
Szerk.: Blazovich László.Szeged, 1991. 191-273. p.

5. Közigazgatás, városgazdálkodás. (Verwaltung und Stadthaushalt)
In: Makó története 1849-től 1920-ig.
(Geschchichte von Makó 1849- 1920)
Szerk.: Szabó Ferenc. Makó, 2002. 109-149.p.

6. A rendi állam kora. ( Das Ständewesen in Ungarn).
In: A magyar állam története 1711-2006.
Szerk.: Szabó Pál Csaba. Szeged, 2010. 7-67.

7. Redemptus parasztközösségek polgárosodásának problémái
Kiskundorozsmán a XIX. században.
(Probleme der Verbürgerlichung der Redempten-
bauerngemeinschaften in Kiskundorozsma im 19-en Jahrhundert.
In:Paraszti társadalom - paraszti kultúra Magyarországon.
( Bauerliche Gesellschaft-bauerliche Kultur in Ungarn
Szerk.: Erdmann Gyula. Gyula, 1994. 361-371.p.

8. Kossuth municipializmusa. (Munizipialism von Kossuth)
In: Belvedere Meridionale Kiskönyvtár 8.
Szerk.: Jancsák Csaba. Szeged, 1995. 10-17.p.

9. Szeged polgári csoportjai a 19. században.
In: Tanulmányok Csongrád Megye történetéből XXVI.
(Bürgerliche Gruppen in Szeged im 19-en Jahrhundert.
In: Abhandlungen aus der Geschichte des Komitats Csongrád)
Szerk.: Blazovich László. Szeged, 1998. 215-227 p.

10. Beitrage zur Banatpolitik des Staatsrates am Anfang der 1770-er Jahre.
(Adalékok az Államtanács 1770-es évekbeli bánsági politikájához).
In: Chronica Vol.I.
Ed.:Zsolt Hunyadi-Sándor Tóth. Szeged, 2001. 98-113.p.

11. Az úrbéres viszony változásai a reformkorban.
(Veranderungen der urbarial Verhaltnisse in dem Vormarz).
In: Jobbágyok,zsellérek, parasztok. (Leibeigenen, Hausler, Bauern)
Szerk.: Lőrinczy Gábor. Ópusztaszer, 2002.39-49.

12. A bánsági románok magatartása 1848 tavaszán.
(Das Benehmen der banater Rumainen im Frühluing 1848.)
In: Belvedere Meridionale Kiskönyvtár.
Szerk.: Kiss Gábor-Zakar Péter. Szeged, 2003. 51-69.

13. A jobbágykérdés Széchenyi programjában.
( Die Leibeigene-Frage im Széchenyi’s Program)
In: Széchenyi Magyarországa és Európa.( Széchenyi’s Ungarn und
Europa) Széchenyi Társaság, 2004. 87-94.

14. Arbeiter zwischen Sozialdemokratie und Rechtsextremismus in Südungarn. In: Arbeiterbewegung und Rechtsextremismus.42.
Linzer Konferenz Red.:Jürgen Hoffmann. Akademische Verlagsanstalt, Berlin, 2006. 81-95.

15. Beitrage zur Siedlungs- und Sozialgeschichte der ungarischen Juden vom 18. Jahrhundert bis 1920. In: Ungarn-Jahrbuch Zeitschrift für interdisziplinare Hungarologie. Band 28. Jahrgang 2005-2007.
Hrsg.: Zsolt K. Lengyel. München, 2007. 69-91.

16. A bánsági német bevándorlás okai.
( Die Ursachen der deutschen Einwanderung in das Banat)
In: Közép-Európai Közlemények – Mitteleuropäische Mitteilungen, 2010/2.
Szerk.: Gulyás László. 54-63.