Előadónkról

Monostori_TamasDr. Monostori Tamás
intézetvezető főiskolai tanár
SZTE MGK

Monostori Tamás 1966-ban született Makón. A szegedi Radnóti Miklós Gimnázium speciális biológia tagozatán 1985-ben érettségizett. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán töltött évei alatt az édesvízi haltenyésztéshez kapcsolódó kutatások és hazai halfaunisztikai felmérések aktív közreműködője volt. Okleveles agrármérnöki diplomáját 1991-ben vette át trópusi-szubtrópusi mezőgazdasági szakirányon.

Első munkahelyén, a szegedi Gabonatermesztési Kutatóintézetben a Hibrid vetőmag előállítása biokémiai hiánymutánsok felhasználásával című programban dolgozott. Itt a mutáns-előállítással és a búzanemesítéssel kapcsolatos szántóföldi, üvegházi és in vitro szövettenyésztési munkákban szerzett gyakorlatot.

Munkacsoportjuk megszűnésével, 1993-ban pályafutását az SZTE Mezőgazdasági Kar jogelődjénél Hódmezővásárhelyen, főiskolai tanársegédként folytatta. Jelenleg ugyanott a Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet főiskolai tanára, 2007-től vezetője. A Növénytermesztés, Növénynemesítés, Mezőgazdasági biotechnológia és Növényélettan tárgyak oktatója.

Az oktatás mellett, a Gabonakutatóban is tovább folytatta kísérleteit, melyek során a gabonafélék mikrospóra tenyésztésének lehetőségeit vizsgálta.

Kutatói pályáján meghatározó jelentőségű volt az a két év, melyet 1999 és 2001 között a halle-i Növénybiokémiai Intézetben doktoranduszként töltött. Itt a jazmonátok árpa fejlődésében betöltött szerepének vizsgálatához kapcsolódóan végzett genetikai transzformációs és molekuláris biológiai munkákat.

„Microspore culture and genetic transformation studies in barley and triticale” címmel készült PhD értekezését 2003-ban védte meg a Szent István Egyetem Növénytudományi Doktori Iskolájában.

A jazmonát-bioszintézis géntechnológiai úton történő módosítása mellett, az utóbbi években elsősorban dísznövény és gyógynövény fajok szövettenyésztési módszereinek kidolgozásával foglakozik. A kutatómunkába bevont hallgatói, külső konzulensekkel való együttműködésben, többször értek el dobogós helyezést az OTDK Agrártudományi Szekciójában.

Több szakmai szervezeti tagsága mellett, a SZAB Növénytermesztési és Növénynemesítési Munkabizottságának elnöke.

Nős, három gyermek édesapja.