Válogatott publikációk

BOTOS Katalin: Pénzügyek a KGST-ben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1978. (200)
 
BOTOS Katalin: Pénzügyek és nemzetközi gazdasági kapcsolataink, /Társszerzők: Patai Mihály, Szalkai István / Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1980. 250  (saját rész: 150)
 
BOTOS Katalin: Pénz – Nemzetközi pénz. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1983. (210)
 
BOTOS Katalin: Nemzetközi pénzügyi egyensúlyhiány. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987. (350)
 
BOTOS Katalin: Lesz-e konvertibilis a magyar forint? (Társszerző: Antalóczy Katalin) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990. 267 (saját rész: 1-37., 146-208., 235-267.)
 
BOTOS Katalin: Elvesz(t)ett illúziók. A magyar bankrendszer. Budapest, KJK, 1996. (285)
 
BOTOS Katalin: Az Európai Unió a XXI. század elején /Társszerző: Kőrösi István/  Szent István Társulat, 2007. (213, saját rész 7-53., 141-157.)
 
BOTOS Katalin: The Hungarian Banking System and the Develompent of Capital Markets. In: Global Economic and Monetary Convergance (Ashgate). 1999. (374-411.)
 
BOTOS Katalin: Die Ungarische Nationalbank und der Staatshaushalt. In: Staatsfinanzen Stattsbankrott. Böhlau Verhag Köln, Weisman Wien, 2000. (23-37.)
The Age of Transformation in E-C. Europe. In: Development & Integration in Transition. Cluj-Napoca, 2003. (13-31.)
 
Botos Katalin: China - a quarter of a century or more, in: Public Economics and International Competitiveness International Conference, 27th October 2005. Pázmány Péter Catholic University Facultaty of law and political sciences Heller Farkas Institute of Economics, Budapest, 2006. Tarsoly Kiadó-Szt. István Társulat (128-135.)

BOTOS KATALIN: Public Economics and International Competitiveness, in: Public Economics and International Competitiveness International Conference, 27th October 2005. Pázmány Péter Catholic University Facultaty of law and political sciences Heller Farkas Institute of Economics, Budapest, 2006. Tarsoly Kiadó-Szt. István Társulat (113-119.)
 
BOTOS  KATALIN: Nemzetközi Pénzügye., A Bretton Woods-i rendszer múltja, jelene, jövője, (Társszerző: Halmosi Péter) JATEPress, Szeged, 2006. (144)
 
BOTOS KATALIN: Perehod ekonomika i raszsirenyie, in: Ransirenyie Europeiszkovo Szojuza i Rosszija, Delovaja Literatura, Moszkva, 2006. (11)

BOTOS KATALIN: Európa kettős szorításban, in: A lisszaboni folyamat és Magyarország /Szerk. Farkas Beáta/ JATEPress, Szeged, 2007. (33-47.)
 
BOTOS KATALIN: Pénzügyek és nemzetközi versenyképesség, in: Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. század elején. A pénzügyi intézményrendszer, a tudomány és a felsőoktatás szolgálatában. Tiszteletkötet  Dr. Huszti Ernő DsC. egyetemi tanár 75. születésnapja alkalmából, Akadémia Kiadó Budapest, 2007. (11)