Előadónkról

Prof. Dr. Botos Katalin egyetemi tanár
SZTE GTK Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok      Intézete Pénzügytani Szakcsoport
Botos Katalin 66 éves, 45 év óta  él  házasságban férjével, dr. Botos Józseffel, akivel egyetemista koruk óta sokat dolgoztak párhuzamos területen, s aki kutatásaiban legszorosabb munkatársa. Nagy családban él (3 gyermek, 11 unoka). Banki tisztviselők voltak a szülei, innen ered a pénzügyekhez való érzéke, de  bölcsész tanárnak készült. Talán ennek következménye a vonzódása az irodalomhoz-történelemhez és a nyelvekhez.  Szinte minden pénzügypolitikai területen dolgozott. Negyedszázadot töltött a Pénzügyminisztériumban, illetve az alá tartozó intézményekben, dolgozott bankban, kutatóintézetekben, köztük a rendszerváltó műhelyben, a Pénzügykutatóban, s nagyon boldog, bár rövid  időt töltött az Agrárgazdasági Kutatóintézetben is. Így megismerkedett az agrárpénzügyektől a nemzetközi pénzügyekig, a közpénzügyektől a monetáris politikáig  számos területtel. Szenvedélyes tanár.  Folyamatosan  tanított: szakmai pályája kezdetétől a kilencvenes évek közepéig a közgazdasági egyetemen és más  felsőoktatási intézményekben, így az ELTE-n is. Az  utóbbi majd másfél évtizedben főhivatású professzor Szegeden és párhuzamosan a Pázmányon.

Volt politikus, képviselő, a rendszerváltó kormány tagja, és az Állami Bankfelügyelet - 2006-ban Prudencia-díjjal kitüntetett - első elnöke. Érdeklődési köre széles, a múlttól a jövőig, a jogtól a gazdaságtörténeten át a közgazdaság elméletéig terjed. Széles körű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett, számos külföldi egyetemen tanított. Megalapította és fél évtizedig vezette a Pázmány Egyetemen a történettudományi doktori iskolát, gazdasági kurzust visz a PPKE Jogi Karának Doktori Iskolájában, és most legfőbb feladatának a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskolája vezetését tekinti.

Az Alföld szerelmese, a Csongrádi borvidéken kiváló vörösbort termő kis gazdaság tulajdonosa. A zene is nagyon közel áll hozzá - lánya az Operaház művésze. Szívesen ír publicisztikát, aktív a közéletben. 

A Metaökonómia  Alapítvány és a Pázmány Alapítvány kuratóriumi elnöke.