Tudományos önéletrajz

Dr. Dékány Imre

Születési hely, idő:      Szeged, 1946. december 9.
Állandó lakcím:     6722 Szeged, Nemestakács u. 10.
Telefonszám:         (62)311-397
Munkahely:           SZTE Kolloidkémiai Tanszék
Telefonszám:        (62)544-210
Telefax szám:  (62)545-042
 
A képzésre vonatkozó adatok:
     - középiskola: Szeged, Radnóti  Miklós Gimnázium: (1961-1965)
     - egyetem: JATE, Természettudományi Kar, okl. vegyész: (1965-1970)
     - egyetemi doktor: 1972
     - kandidátus (okl. szám): 1980. okl.sz.: 8453
     - tudományok doktora (okl. szám): 1989. okl.sz.: 2604
     - habilitáció: 1994
     - MTA levelező tagja: 2001, rendes tagja: 2007

Nyelvismeret:
     német középfok 1973.  sz.: 2581.
     angol, IUPAC konferenciákon meghívott előadó, 1986, 1991, 1992
     orosz, kandidátusi nyelvvizsga, 1979.

Munkahely:
     JATE, SZTE  Kolloidkémiai Tanszék, 1970 óta folyamatos
     MTA-SZTE Nanostrukturált Diszperz Rendszerek Kutatócsoport (1999-től)
 
Kutatási témák:
Nanofázisú rendszerek szintézise és jellemzése. Reaktív nanorészecskék szerkezeti és optikai tulajdonságai és alkalmazásuk szenzorok előállítására.
Szilárd/folyadék határfelületek szerkezete, adszorpció, nedvesedés, határfelületek
termodinamikája. Nanodiszperz rendszerek stabilitása nem elektrolit közegben. Rétegszilikátok felületi funkcionalizálása és kölcsönhatása polimer mátrixokkal.
Nanoszerkezetű anyagok alkalmazása a környezeti kolloidkémiában.
 
Külföldi utazások:
-1977-78: DAAD-ösztöndíj, NSZK, LMU, Inst f. Anorganische Chemie Universität                                  München, 10 hónap
-1986-87: Humboldt-ösztöndíj, NSZK, LMU, Inst f. Anorganische Chemie Universität München, 18 hónap
-1991: Forschungszentrum Jülich GmbH, Inst. f. Angew.Phys.Chem.,vendégprofesszor, 12 hónap
-1994: Syracuse University, N.Y. USA, Department of Chemistry, vendégkutató, 2 hónap
-1995: Humboldt-ösztöndíj, LMU, Inst. f. Anorganische Chemie Universität München, 3 hónap
-1998: Canon Foundation ösztöndíj, Japan, 3 hét
-1999:  Humboldt-ösztöndíj, Németország TU München,  Inst. f. Technische Chemie, 3 hónap

Publikációk:
     - könyv: A kémia újabb eredményei 76. kötet, 1993
     - könyvrészlet: 14
     - egyetemi jegyzet: 3
     - idegennyelvű  folyóiratcikk: 286
     - magyar nyelvű  folyóiratcikk: 51
     - szabadalom: 17
     - egyéb: konferencia anyagok, előadások: 352
     - független idézettség:  2250
     - összes hivatkozások száma: 3300
     - összimpakt: 314.8
 
Folyóirat szerkesztőbizottsági tagságok
- Magyar Kémiai Folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1989-2002)
- Colloids and Surfaces folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1989-95, 1998-)
- Colloid and Polymer Science folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1994-től
- Adsorption Science and Technology szerkesztőbizottságának tagja (1996-2000)
- Advances  in Colloid and Interface Sci. szerkesztőbizottságának tagja (1998-tól
- Applied Clay Science szerkesztőbizottságának tagja (1998-tól
- Journal of Colloid and Interface Sci szerkesztőbizottságának tagja (1999-2002)
- Colloid and Polymer Sci. Regionális editor (2004-
 
Külföldi tudományos szervezeti tevékenység:

Külföldi tudományos szervezetekben vállalt tisztségei:
- IUPAC Commission I.6 on Colloid and Surface Chemistry including Catalysis bizottság választott titkára (1997-2001)
- IUPAC Commission I.6 on Colloid and Surface Chemistry including Catalysis tagja (titular member) (1997-2001)
- IUPAC Commission I.6 on Colloid and Surface Chemistry including Catalysis (associated member) (1991-97),
- IUPAC I.6. Environmental Protection Colloid, Surface and Catalytic Aspects albizottság tagja (1993-tól
- International Association of Colloid and Interface Scientists (IACIS) elnökségének választott tagja (1994- 2000)
- Deutsche Kolloidgesellschaft tagja (1989-től)
- Americal Chemical Society tagja (1994- től)
- Deutsche Kolloidgesellschaft elönkségének tagja (1992-től)
- European Chemistry at Interfaces Conference Standing Committee tagja (1988-tól)
- European Consortium on Nano-Materials (ECNM) tagja (1996-tól
- NSF-CNRS-OMFB Workshop on Environmental Chemistry, a szervez bizottságtudományos titkára, Mátrafüred (1993. szeptember)
- NATO Advanced Research Workshop on Nanoparticles in solids and Solutions - an Integrated Approach to Their Preparation and Characterization (1996. március 8-13. Szeged) társigazgatója

Hazai tudományos szervezetekben viselt megbízatásai:
- MTA Kolloidkémiai és-Anyagtudományi Munkabizottságának elnöke (1989-2005)
- Magyar Tudományos Akadémia Kolloidkémiai Munkabizottságának tagja (1980-tól)
- az MTA Kémiai Osztálya Doktori Bizottságának választott tagja (1995-2006)
- MTA Szervetlen és Fizikai-Kémiai Bizottságának tagja (1990-től)
- MTA Heterogén Rendszerek Környezeti Kémiája Munkabizottság tagja (1997-1999)
- MTA Környezeti Kémiai Bizottságának tagja (1994-1999)
- MTA Makromolekulás Kémiai Bizottságának tagja (1985-96)
- MTA Szilikátkémiai Munkabizottságának tagja (1990-94)
- MTA Bányászati Kémiai Munkabizottságának tagja (1990-94)
- MTA Szervetlen-és Fizikai Kémia Bizottság elnöke (2002-2007)
- OTKA Kémia I. zsűrijének  tagja (1990-95)
- OTKA Kémia I. zsűri elnöke (2000-2003)
- OTKA Élettelen és Term. Tud. Szakkollégium Utazási Biz. elnöke (2003-2005)
- OM NKFP III. Programtanács tagja (2001-től)
- OM NATO Pályázatok bírálóbiz. Tagja (2002-től)
- Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) Fizikai-Kémiai Munkabiz. tagja (1990-től)
- SZAB Anyagtudományi Munkabizottságának elnöke (1999-2003)
- SZAB alelnöke (2002-2008)
 
Egyetemi megbízatások:
1989-től  a JATE, ill. az SZTE Kolloidkémiai Tanszékének vezetője
1987-90 JATE TTK tudományos dékánhelyettes
1998-      MTA–SZTE  Nanoszerkezetű Anyagok Kutatócsoport vezetője
1992-94 JATE általános és tudományos rektorhelyettes
2000-     SZTE TTK Kémia Doktori Iskola vezetője
2003-     SZTE  tudományos és nemzetközi kapcsolatok rektorhelyettese
2006-    SZTE Habilitációs Bizottság elnöke
2007-      SZTE Tudományos Tanács elnöke
 
Szakmai elismerések, kitüntetések:
1979. Buzágh Aladár-díj (fiatal kutatóknak) , MTA Kémiai Tudományok Osztálya
1991.  A Magyar Kémikusok Egyesületének Nívódíja
1997-2000 Széchenyi-ösztöndíj, Művelődési és Kulturális Minisztérium
1999  Canon Alapytvány díja ( Japan)
2000  Német Kolloid Társaság E.-R. Liesegang-dija
2003. Ipolyi Arnold-díj (OTKA )
2006. Szilárd Leó professzori ösztöndíj
2007. Szent-Györgyi Albert-díj
 
Külföldi pályázatok:
- U.S.-Hungarian Science and Technology Program Sponsored by U.S.-Hungarian Joint Fund (JFNo. 92a-227) Syracuse University Department of Chemistry, N.Y.  USA,  (1992-95)
- NATO Collaborative Research Grant (CRG 920785) University Bristol,  Department of Physical Chemistry U.K. (1992-95)
- OMFB-TéT Projekt Nr. 71.
Forschungszentrum Jülich GmbH Inst. für Angew. Phys. Chemie, B.R.D (1992-95).
-Network Project Dynamic Properties of Adsorption Layers at Liquid Interfaces Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, Berlin, B.R.D. (1994-96)
- MTA-DFG Projekt Nr. 240/28-2 Institut für Anorganische Chemie Universität Kiel, Kiel, B.R.D. (1982-95)
- MTA-NSF Projekt Nr. 84. Nanofázisú és orientált polielektolit (agyagásvány) félvezető  filmek elektrokémiai és fotoelektrokémiai vizsgálata(1995-98)
- OMFB-TéT Projekt Nr. 18/96. Forschungszentrum Jülich GmbH Inst. für Angew. Phys. Chemie, B.R.D (1996-99).
- NATO Science for Peace Programm, Brüsszel Environmentally Friendly Photodestruction of Hydrocarbon Pollutants by Semiconductor Nanoparticles Incorporated into Clays.
- Project No. SfP 972652 sz. kooperációban a Clarkson University,Potsdam,N.Y.,USA (1999-2001)
- NATO Tudomány a Békéért ( Science for Peace  Nr. 972652), Környezetre káros szerves anyagok fotokatalitikus lebontása.(1999-2002)
- Magyar- Mexikói bilaterális TéT projekt, Félvezető nanokompozitok fotokatalitikus tulajdonságai, Univ. Mexico, Mexico-City, (2000-2002)
- Magyar-Flamand bilaterális  TéT projekt, Katolikus Egyetem , Leuven, Belgium, Funkcionális nanofilmek felépítése agyagásványokból és pórusos szilikákból.(2001-2003)
- Magyar-Román bilaterális TéT projekt, Temesvári Egyetem-Román Tudományos Akadémia Kondenzált Anyagok Intézete, Új nanoszerkezetű félvezető anyagok (I-III-VI2) előállítása és jellemzése (2003-2006)

Szabadalmi munkássága:
Szabadalmaiban a kolloid diszperz rendszerek stabilitásának célszerű megválasztása területén hozott új alkalmazási lehetőségeket az ipar számára. A szilárd-folyadék határfelületi tulajdonságok módosításával az acélöntészetben és az olajtermelésben alkalmazható új szuszpenziókra, emulziókra és mikroemulziókra kapott munkatársaival szabadalmi oltalmakat.
A legújabb szabadalma pedig polimerekben felhasználható hidrofób nanorészecskék előállítására vonatkozik (német és EU-szabadalom), amelyből tűzálló műanyag nanokompozit állítható elő.
A környezetvédelem területén 2001-ben 3 szabadalmat nyújtott be az adszorpció és a fotokatalízis alkalmazására.