Előadónkról

Tóth Szergej intézetvezető főiskolai tanár
SZTE JGYPK Alkalmazott Humántudományi Intézet Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
1955-ben született Szovjetunióban, Dnyeprodzerzsinszkben (régi nevén Kamenszkojéban). 1980-ban végez a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán, földrajz-orosz szakos középiskolai tanárként. 1986 óta tanít a pedagógusképző karon. 1990-ben doktorált Károly Sándor professzor úr bizottsága előtt: témája az orosz zsargon gyökerei, alapja és szintézise. 1999/2000-ben szigorlatozik és védi meg PhD-disszertációját az ELTE-n, a Keleti Szláv és Balti Filológia Tanszék nyelvészeti programján. Témavezetője Péter Mihály professzor úr, témája: Nyelvhasználat egy totalitárius rendszerben, nyelvszociológiai megközelítésben.

Soros-ösztöndíjasként kutathat Moszkvában az Akadémia Informatikai Intézetében, az Új demokráciák és humán kommunikáció kutatócsoport tagjaként Szófiában. A szentpétervári Európai Egyetem meghívott előadója.

Szerkesztője az Aetas történettudományi folyóirat, a Nyelvészeti Füzetek és a Nyelvészeti Füzetek Szótársorozata periodikáknak. Az akadémiai új orosz–magyar, magyar–orosz szótárak egyik szerkesztője.

1995 óta vezeti az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéket.