Tudományos önéletrajz

DR. BODNÁR LÁSZLÓ
 
Diploma: JATE Állam- és Jogtudományi Kar, 1968. summa cum laude
 
Munkahely : SZTE (2000-ig JATE) ÁJTK 1967. aug. 1-től folyamatosan (gyakornok, tanársegéd, adjunktus, docens, jelenleg egyetemi tanár)
 
Egyetemi vezetői megbízatások:
dékánhelyettes (1984 - 1985)
rektorhelyettes (1985 - 1990)
tanszékvezető (1996 - 2008)
 
Tudományos fokozat :
Állam- és Jogtudomány Kandidátusa, (1984)
Dr. habil. (1995.)
 
Oktatási / kutatási terület : nemzetközi jog, Európa jog
 
Nyelvismeret : német, orosz, angol
 
Publikációk: 1 önálló monográfia, 2 tanulmánykötet (szerző és szerk.), közel 40 tanulmány / szakcikk, több tucat egyéb közlemény
 
Szakértői / kodifikációs tevékenység :
-   a Külügyminisztérium illetve az Igazságügyi Minisztérium megbízásából: az 1982. évi 27. tvr. kodifikációjában részvétel
-    törvénytervezet a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárási és alkalmazási kérdések újraszabályozásáról (1992)
-    szakértői bizottságban előterjesztés az Alkotmány reformjára (1988) illetve az új Alkotmány koncepciójának kimunkálására (1994-től)
-    nemzetközi jogi szakértő büntetőbírósági eljárásban
-    szakvélemény az Országos Választási Bizottság részére népszavazás kiírásának nemzetközi jogi akadályáról
-    OGY alelnök felkérésére:Szakvélemény az EU-csatlakozással kapcsolatos alkotmánymódosítás tervezetéről
-  a MeH megbízásából szakvélemény a Nemzetközi Bíróság Bős-Nagymaros ítéletének értelmezéséről
-  szakértői közreműködés a magyar-szlovák kormányközi jogi munkacsoportjában
 
Előadások külföldön (német, illetve angol nyelven) – egyebek között - :
Sonnenberg, Turku, Lipcse, Heidelberg, Göttingen, Topeka (Kansas), San Diego (California), Atlanta (Georgia)
 
Jelentősebb külföldi utak :
Bern/Genf 1979-1980. 10 hónap
Heidelberg (Max Planck Intézet) 1987. 3 hónap, 1990-1991. 7 hónap
USA /Washington, Topeka, San Diego, Atlanta 1993. 2 hónap
Dánia 1994. 1 hónap
 
Rövidebb tartamú utak:
Csehszlovákia, Románia, Lengyelország, SZU, Bulgária, Jugoszlávia, Hollandia, Ausztria, Finnország, Svédország, Nagy-Britannia, Olaszország, Belgium
 
Kutatási projektek :
A magyar jogrendszer harmonizációja az Európai Unió jogához (OTKA I/5. T 006814)
Európa-jogi kutatások (TEMPUS angol, lengyel és dán partnerekkel)
(Korábban: részvétel „A közigazgatás komplex tudományos megalapozása”, valamint
„Az emberi környezet védelme” c. országos kutatási főirányokban.)
„A nemzetközi jog és az európai uniós csatlakozás hatása alkotmány-fejlődésünkre de lege ferenda” (OTKA T 029160) és OKTK
 
Tudományos közéletben részvétel :
Az SZTE Habilitációs Bizottságának volt tagja
Rendszeres opponensi, titkári, bizottsági tagi közreműködés a tudományos minősítési eljárásban, illetve vezető oktatói kinevezésekben.
Az SZTE ÁJK Habilitációs Szakbizottságának elnöke, majd tagja
Az SZTE ÁJK Doktori Tanácsának volt tagja
Az SZTE ÁJK Tudományos Bizottságának tagja
Az SZTE ÁJK Doktori Iskola programvezetője (nemzetközi jog, Európa-jog, nemzetközi magánjog)
Kutatási projektek vezetése: OTKA, PFP, OKTK
Javaslat az OTKA pályázati rendszer fejlesztésére
OTKA pályázatok és beszámolók rendszeres bírálata
Tempus Közalapítvány
 
Szakmai szervezeti tagság:
International Law Assotiation (ILA) Hungarian Branch
International Chamber of Commerce (ICC Párizs) Magyar Tagozat
Az Európai Jogakadémia Délmagyarországi Regionális Központ elnöke
OTKA jogi szakzsűri volt tagja
Magyar Külügyi Társaság tagja
Magyar Jogászegylet
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tanácsosa
TIT CSM Szervezet
a Dél-Afrikai Magyar Kereskedelmi Fórum tagja
A magyar ENSZ-társaság elnökségének tagja
 
Egyéb jogi tevékenység:
1987-től ügyvédi praxis (1991-től BODNÁR Ügyvédi Iroda, Szeged)
Választott bírói tevékenység az MKIK mellett szervezett Állandó Választottbíróságon
Jogi képviselet Nemzetközi Választottbírósági eljárásban