Előadónkról

Prof. Dr. Pajor László tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE ÁOK Urológiai Klinika
Pajor László 1950. február 1-én született Budapesten. A Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban 1968-ban érettségizett és még ebben az évben felvették az orvosegyetemre.
1974-ben végzett „cum laude” eredménnyel a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvoskarán, és 1997-ig a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Urológiai Klinikáján dolgozott, az időtartam végén adjunktusi beosztásban, mint osztályvezető.
1984-től két évig külföldi munkavállaló volt a Jemeni Köztársaságban, egy angol nyelvű kórházban, ahol jelentős műtéti gyakorlatra tett szert.
1997-ben pályázat útján elnyerte a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Urológiai Tanszéke tanszékvezetői megbízatását, mely egyet jelent Szeged Megyei Jogú Város Oktatókórházának osztályvezető főorvosi státuszával. Egyetemi tanári kinevezése 1997-ben történt. 2007-ben a Tanszéket Urológiai Klinikává minősítették, ennek a vezetője.
 
Az urológián belül érdeklődési területe a radikális daganatsebészet, thoracoabdominális nephrectomia, retroperitoneális lymphadenectomia, radikális prostatectomia, cystectomia és a hólyagpótlás kirekesztett bélszakasszal, valamint az urológiai plasztikai műtétek. Ilyen műtéteket bemutatásképpen más kórházakban is végzett. A hólyagpótló műtétek négy alaptípusát elsőként alkalmazta hazánkban.
Hazai és külföldi szaklapokban 143 közleménye jelent meg, több nemzetközi kongresszuson előadással szerepelt. Közleményei összes impakt faktora 17,872, 17 könyvrészletet és egyetemi jegyzetet írt, ezek közül kettőt angol nyelven. A Magyar Urológia című folyóiratban írt közleménye kétszer is első díjat nyert.
„Műtét-technika és intraoperatív szövődmények transabdominális urológiai műtétekben” című kandidátusi értekezését 1993-ban védte meg. 1997-ben habilitált a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen. Hosszabb tanulmányutat tett Svédországban, Hollandiában, Csehszlovákiában, Nagy-Britanniában, Olaszországban és Ausztriában. 1993 és 1996-ban Pro Renovanda, 1998-ban OTKA pályázatot nyert.
Angol és orosz nyelvből felsőfokú állami nyelvvizsgája van.
Tanszékvezetőként a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen magyar és angol nyelven tartott előadásokat.
 
A Magyar Urológusok és a Magyar Onkológusok Társaságának, valamint az Európai Urológus Szövetségnek tagja. 1997-től az Urológiai Kollégium és a Magyar Urológusok Társaságának vezetőségi tagja. 1997-ben a magyar urológusok hat évre megválasztották, hogy az Európai Urológus Testületben képviselje Magyarországot.
 
2002-ben a Magyar Urológia főszerkesztőjévé választották, ma is betölti ezt a funkciót.
2004 és 2007 között a Szeged M.J.V.Önkormányzat Kórháza főigazgatója volt.