Tudományos önéletrajz

Dr. Klukovits Lajos
 

Személyes adatok
Születési hely, idő:    1944. október 8., Szeged
 
Szakmai képzettség, tudományos fokozatok
Iskolák
1959-1963:      Radnóti Miklós Gimnázium, Szeged
1963-1968:      József Attila Tudományegyetem, Szeged, matematikus szak
1973:              egyetemi doktor
1987:              a matematikai tudomány kandidátusa
 
Nyelvtudás
angol                           középfok
német, orosz                alapfok
 
Oktatói-kutatói pálya
Munkahelyek, beosztások
1968-1969:      ösztöndíjas gyakornok,   JATE TTK Algebra és Számelmélet Tanszék, Szeged
1969-1973:      egyetemi tanársegéd,     JATE TTK Algebra és Számelmélet Tanszék, Szeged
1973-1974:      egyetemi adjunktus,       JATE TTK Algebra és Számelmélet Tanszék, Szeged
1974-1977:      ösztöndíjas aspiráns,      JATE TTK Algebra és Számelmélet Tanszék, Szeged
1977-1987:      egyetemi adjunktus,       JATE TTK Algebra és Számelmélet Tanszék, Szeged
1988-              egyetemi docens,           JATE TTK Algebra és Számelmélet Tanszék, Szeged
 
Oktatási tevékenység:
Egyetemi főkollégiumok:  Bevezető fejezetek a matematikába (diszkrét matematika), Klasszikus és lineáris algebra, Számelmélet, Absztrakt algebra, Fejezetek a matematika kultúrtörténetéből.
Speciálkollégiumok: Számelmélet, Az algebra története Hammurapitól Birkhoffig, A számelmélet és az aritmetika története az ókortól Hilbert VII. problémája megoldásáig.
PhD-képzés: Válogatott fejezetek a matematika kultúrtörténetéből.
Szakdolgozat-/diplomamunka-irányítás:  38 hallgató.
 
Kutatás
Algebrák és varietások Abel- és Hamilton tulajdonságai
Algebrák kompatibilis toleranciái
Azonosság-feltételek függetlensége
A matematika kultúrtörténete
 
Külföldi tanulmányutak
1973:          ösztöndíjas tanulmányút, Wroclaw
1977:          vendégkutató, Darmstadt
1993:          vendégelőadó, Brighton
 
Publikációk
 egyetemi jegyzet:
 2
 folyóiratcikk:  14
 konferenciaelőadás:  16

Elnyert pályázatok
FEFA 1026 és 2031 (III. és V. forduló): TTK-s pályázatok vezetése, amelyek az oktatás és a kutatás infrastruktúrájának fejlesztését szolgálták. Az elnyert összeg 12 mFt és 77 mFt volt.
AMFK 404/95 egyéni pályázat a matematikatörténet oktatásával kapcsolatban.
PFP-0289/1997 és 0392/1998 (programfinanszírozási) pályázatok vezetése, amelyek a Bolyai Intézetben folyó tanárképzés megújítását segítették.
1999, 2000, 2001 3 meghívásos OM-pályázat Erdélyben tartandó matematikatanári továbbképzésre.
 
Vezetői megbízatások:
 1987-90:   a TTK Tanulmányi Bizottsága elnöke,
 1990-91:   tanszékcsoportvezető-helyettes (Bolyai Intézet),
 1992-96:   a TTK általános és tudományos dékánhelyettes, 
 1994. nov. 1. és 1995. márc.15. között a TTK megbízott dékánja,
 1995- a JATE, majd 2000-től az SZTE Doktori Tanácsa titkára,
 1996-99:   tanszékcsoportvezető-helyettes (Bolyai Intézet),
                 a Kari Tanács póttagja,
 1999         a JATE Doktori Intézete igazgatója,
                 a Kari Tanács tagja.
 1999-2005 a JATE, majd az SZTE TTK általános és tudományos dékánhelyettese
 1999-        az SZTE Doktori Intézete igazgatója
 
Kitüntetései:
 1972: Oktatásügy Kiváló Dolgozója,
 1974: Ifjúság Szegedért,
 1979: Kiváló Munkáért,
 2003: Magyar Felsőoktatásért Emlékérem.