Előadónkról

Dr. Siklós László csoportvezető
tudományos tanácsadó
Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet
Molekuláris Neurobiológiai Laboratórium
Siklós László 1955-ben Szegeden született, és több, hosszabb-rövidebb vargabetű után jelenleg is Szegeden él és dolgozik. 2007 óta a Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézetében a Molekuláris Neurobiológiai Csoport vezetője.

Siklós dr. általános- és középiskolai tanulmányait Egyetemünk gyakorló iskoláiban végezte francia- illetve fizikus szakon. Fizikusi diplomáját a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte meg, majd a Központi Fizikai Kutatóintézetben folytatott rövid fizikusi kutatómunkája után visszatért Szegedre, a Szegedi Biológiai Központba, ahol idegrendszeri kutatásokkal kezdett el foglalkozni. 1985-ben biofizikából egyetemi doktori, majd 1992-ben biológiából kandidátusi címet szerzett. Az MTA doktori fokozatát (biológiából) 2000-ben szerezte meg.

Kutatásainak fókuszában kezdettől fogva az idegrendszeri folyamatok kalcium-függésének elemzése állt – vizsgálatainak súlypontja fokozatosan a fiziológiás idegi folyamatok tanulmányozásáról a kóros, degeneratív folyamatok kutatására helyeződött át. Kutatómunkáját főként nemzetközi együttműködések keretében végezte. Másfél évet a Göttingeni Egyetem Anatómiai Intézetében a plasztikus idegrendszeri változások ultrastruktúrális tanulmányozásának szentelt, majd a göttingeni Max Planck Intézetben 2.5 éves tanulmányútja során az elemi emléknyom és a neuronális kalcium háztartás változásainak kapcsolatát kutatta. Később meghívást kapott a houstoni Baylor College of Medicine Neurológiai Intézetébe, ahol munkatársaival több, mint 4-éves tartózkodása során az idegi degeneráció kalcium függését tanulmányozta. Számos hazai pályázat elnyerése mellett több rangos külföldi pályázatnak (így egy VW Stiftung pályázatnak, egy NIH-Fogarty pályázatnak, egy US-Hungary Science and Technology kooperációs pályázatnak, és egy olasz-magyar TéT együttműködési pályázatnak) is vezetője, illetve koordinátora volt.

Tudományos eredményeit több mint 60 teljes szövegű közleményben, 80-at meghaladó számú konferencia előadásban és 5 könyv fejezetben publikálta. Egy hallgatói jegyzetnek is társszerzője. „In extenso” közleményeire, melyek összegzett hatástényezője 180, 1120 hivatkozást kapott. Hazai és külföldi kutatási támogatást adományozó szervezeteknek és rangos nemzetközi folyóiratoknak rendszeres bírálója. Tudományos eredményeit a Magyar Biofizikai Társaság, a Richter Gedeon- és a Teva-Biogal Gyógyszerészeti Gyárak, illetve két ízben a Magyar Mikroszkópos Társasság díjaik adományozásával ismerték el. 2004 óta az Akadémia főtitkára mellett működő tanácsadó testületnek (az AKT-nek) tagja.

Egyetemünk graduális és posztgraduális oktatásában is részt vállal: több esetben biológus, illetve orvos hallgatók szakvezetését látta el, illetve egyetemi doktori és Ph.D. fokozatok megszerzésében (jelenleg is) témavezető. Az SZTE Elméleti Orvostudományi Doktori Iskola egyik alapító tagja.