Válogatott publikációk

Társadalmi informatika I. Bevezetés (Juhász Lillával)
Információs Társadalomért Alapítvány, 2008 1-190.o. 
 
Úton a digitális kori kormányzás felé
DEMOS Magyarország, 2008 február 1-81.o.
 
Information Society Dimensions
JATE Press, 2007 p. 1-210
 
Az információs társadalom korai magyar irodalma. Szemelvénygyűjtemény 
 Szerk: Juhász Lilla – Z. Karvalics László Gondolat-Infonia, Bp. 2007 1-593.o.
 
Az MTI története (1945-1948)
Napvilág Kiadó, Budapest, 2006
 
A szakadék szélén… Az MTI bizalmas jelentései (1943 július 22. – 1944
március 10) (Napvilág Kiadó-MTI, 2006 1-293.o. Szerkesztés, előszó, jegyzetkészítés (Balogh Margittal, Andreides Gáborral, Tátrai Gáborral)
 
Bevezetés az információtörténelembe
Gondolat Kiadói Műhely, Budapest, 2004 1-208.o.
 
Információáramlás a kora-újkorban (Szerk: Z. Karvalics László – Kiss Károly) Gondolat, Bp. 2004  1-194.o.
 
Információ, társadalom, történelem (válogatott írások)
Typotex, Budapest, 2003 1-264.o.
 
Az információs társadalom keresése
 Infonia-Aula, Bp. 2002 pp. 163.
 
Fogpiszkáló a hálózaton. Írások az Internetről.
Prím Kiadó, 2000 1-296.o.
 
Malajzia. Út az információs társadalomba (Veszelka Tamással)
Kossuth Kiadó 1997 1-87.p.
 
Információs társadalom (A technikától az emberig) Egyetemi jegyzet.  
Műegyetemi Kiadó, 1995 1-120.o.