Előadónkról

Dr. Z. Karvalics László
tanszékvezető egyetemi docens
2007 őszétől a Szegedi Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszékének (korábban a BME GTK Információ-és Tudásmenedzsment Tanszékének) tanszékvezető egyetemi docense. A BME-UNESCO Információs Társadalom-és Trendkutató Központjának (ITTK) alapító-igazgatója (2006-tól: tiszteletbeli elnöke).

Az információtörténelemnek, az információs társadalom elméleti és gyakorlati oldalának, az információpolitika-és információstratégia kérdéseinek és az Internet-gazdaságnak nemzetközileg is elismert kutatója és tudományszervezője. Számos könyv, tanulmány és népszerű sorozat szerzője és szerkesztője, szakmai konferenciák és események gyakori előadója, eredményeit színvonalas ismeretterjesztő írásaiban is bemutató publicista. Az Információtörténelem Műhelykurzus megalapítója. Széchenyi-Ösztöndíjas (1999), Kar Kiváló Oktatója (1999). Egyetemi doktor (1989) kandidátus (1995), habilitált (ELTE, 2005). A Magyar UNESCO Bizottság informatikáért és kommunikációért felelős alelnöke.”A magyar informatikáért” szakmai érem egyik első kitüntetettje (2002). 2004-ben Köztársasági Érdemérem Polgári Tagozat Lovagkeresztje kitüntetést kap ”az információs társadalom nemzetközileg elismert kutatásáért”. 2004 ősze óta a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja.

Kiemelt kutatási témái: információs társadalom, információtörténelem, nemzeti informatikai stratégiák összehasonlító elemzése, a tudástechnológiák generációváltása, a hálózati világ társadalomelmélete, oktatás és informatika, Ázsia az információs korszakban. A gazdaság és az információtudomány határán a vállalati információháztartás és a halott adatbázisok újraélesztése kérdéseivel foglalkozik. A Gondolat kiadónál megjelenő Információs társadalom klasszikusai és Információtörténelem  című sorozatok szerkesztője, öt éven át az „Információs Társadalom” c. folyóirat főszerkesztője. Tárgyai: Információs társadalom, Információtörténelem, Bevezetés a társadalmi informatikába, Az információ társadalomelmélete.

Nős, négy gyermek apja.