Előadónkról

Prof. Dr. Benedek György tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE ÁOK Élettani Intézet
Dr. Benedek György 1944-ben született Szegeden, 1968-ban szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. A SZOTE Élettani Intézetében először tudományos diákkörösként, majd mint gyakornok, tanársegéd, adjunktus, docens folyamatosan dolgozott 1966-tól. 1986 óta ugyanitt tanszékvezető egyetemi tanár. Kutatómunkája az agy működésének klinikai és kísérletes vizsgálatára irányul, elsősorban elektrofiziológiai módszerek használatával. Hosszabb-rövidebb tanulmányutakon mintegy 5 évet töltött Németország, Észak-Amerika, Japán és Ausztrália egyetemein. A Sydney-i Egyetem visiting professzora, a Temesvári Babes Orvosegyetem honoris causa doktora.

1982-ben kandidátusi fokozatot szerzett alváskutatásban elért eredményei alapján. Tudományos munkássága alatt 177 teljes szövegű közleményt írt. Független citációinak száma mintegy 1300. Több alkalommal volt nemzetközi alváskongresszusok meghívott előadója.

1991-ben megbízott dékánhelyettesként vezette, 2003 óta dékánként vezeti az Általános Orvostudományi Kart. 1997 és 2003 között ezen a karon az idegennyelvű képzés tagozatvezetője volt, 2000 és 2003 között az SZTE tudományos rektorhelyettese. Orvostanhallgatóknak orvosi élettant oktat magyar, angol és német nyelven, 1986 és 1993 között gyógyszerészhallgatóknak az anatómia, élettan kórélettan tantárgyat oktatta magyarul és angolul. Az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola alapító tagja.