Válogatott publikációk

- Krémer András, Mészáros József (szerk.):Település és városszociológia szöveggyűjtemény
/Tankönyvkiadó 1991/
 
- A környezetorientált közlekedéspolitikai koncepció társadalmi feltételei /In: Magyar Közlekedéspolitikai Koncepció Környezetorientált értékrendben
Kiadó: Magyar Közlekedési Klub, Budapest, 1994. Szerk.: Lukács András, Fleischer Tamás/
 
- Autóipari esettanulmány. Munkáltatói-munkavállalói kapcsolatok a magyar autóipari üzemekben. /In: PHARE Társadalmi Párbeszéd Projekt. 1994./
 
- Innovational perspectives - contributions to the national conception for regional development in Hungary /In: Europian Spatial Research and Policy Volume 3, No. 2/1996/
 
- Térségfejlesztés, területfejlesztés és annak társadalmi feltételei /Társszerző: Várnai Gábor, In:Térségfejlesztés és organikus társadalom Székesfehérvár 1996. MTA Veszprémi Területi Bizottsága/
 
- Település és városszociológia /Egyetemi Jegyzet, Társszerzők Farkas János, Berey Katalin, Virányi Péter/ Műegyetemi Kiadó 1998
 
- Labour Conflicts in Hungary, Dublin European Foundation, 1997.
 
- Társadalmi Hatásvizsgálat az M7 autópálya által érintett Fejér megyei térségekre, Regionális Fejlesztési Tanács, Szekszárd 1999.
 
- A pozícionális és érdekalapú tárgyalás
  /In: Döntőbíráskodás, Szerk: Tóth Pál Péter, Püski, Bp. 1999./
 
- Az Információs társadalom térbeli megvalósulásának mérése
  Térinformatika 2002. december
 
- A hírközlési és informatikai adatbázis regionális adatainak kidolgozása.
/In: Az infrastruktúra és a szolgáltatások szerepe a regionális versenyképességben, MTA Világgazdasági Kutatóintézet 2003.
Kutatásvezető: Dr. Erlich Éva, Társszerző: Dr. Schmideg Iván/
 
- Social Impact Assessment and Social Participation, /In: The Region, Ed: Gy. Enyedi, I. Tózsa, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003./
 
- Alternatív vitarendezési eljárások az önkormányzati célok megvalósításában /In: Építésügyi Szemle, 2005/5./
 
- Alternatív vitarendezés /In: ÖNKORKÉP 2005/8-9./
 
- A tárgyalás mint a társadalmi kommunikáció sajátos színtere
  /In: Társadalmi Kommunikáció Szerk. Horányi Özséb (Corvinus, e-learning, 2007.)/