Diákigazolvány ügyintézés

diakigazolvany


Az egyetem minden hallgatója jogosult diákigazolványt igényelni. Az állandó igazolvány elkészültéig ideiglenes diákigazolvány kérhető. A kész diákigazolványok irodánkban vehetők át, valamint minden félévben érvényesítő matricák is a Hallgatói Szolgáltató Irodában vehetők át.


A diákigazolvány igénylése díjtalan. A diákigazolvány elkészültéről Neptun üzenetben és e-mailben értesítjük a hallgatókat. A diákigazolványt előre lefoglalt időpontban vagy postai úton lehet átvenni. A személyes átvételre időpontot foglalni a Modulo felületén, az alábbi oldalon lehet.A diákigazolványt csak aktív hallgató jogviszonnyal rendelkező hallgatók vehetik át. 

Ha korábbi tanulmányai révén rendelkezik SZTE-s diákigazolvánnyal, és az igazolványon lévő adatai nem változtak meg, valamint az új képzésének tagozata (munkarend) megegyezik a diákigazolványon szereplővel, nem szükséges új diákigazolványt igényelnie.


Amennyiben még nem rendelkezik SZTE-s diákigazolvánnyal, az alábbiak szerint igényelhet új diákigazolványt:

Ha Ön magyar állampolgársággal és magyar állandó lakcímmel rendelkezik, töltse ki, és adja be a Modulo felületén az Állandó diákigazolvány igénylés nevű űrlapot. Az űrlap kitöltéséhez szükség lesz egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlapra, amelyet bármelyik Kormányhivatalban/Kormányablakban igényelhet, vagy az ügyfélkapun keresztül.


Az ügyfélkapun történő igénylést azok kezdeményezhetik, akik szerepelnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, valamint a közhiteles nyilvántartásban 1 évnél nem régebbi arc- és aláíráskép áll róluk rendelkezésre (az utóbbi egy évben készítettek róluk fényképet a Kormányablakban). Az ügyfélkapu által generált NEK-adatlapot a fent leírtaknak megfelelően szintén a Modulo felületére kell feltölteni.


Amennyiben a magyarországi tartózkodási címmel is rendelkezik és azt a lakcímet szeretné a diákigazolványán feltüntetni állandó diákigazolványát a hszi@hszi.u-szeged.hu címre küldött e-mailben igényelheti. Az e-mailhez csatolni kell a fényképes személyazonosító okmánya (személyi igazolvány / útlevél / jogosítvány) szkennelt képét, magyar tartózkodási cím esetén a lakcímkártyája szkennelt képét, valamint a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlap szkennelt képét.

 


 

Ideiglenes diákigazolványt az állandó diákigazolvány igénylése után a Hallgatói Szolgáltató Irodában, személyesen igényelhet.


Ideiglenes diákigazolványra csak aktív hallgatók jogosultak. Állandó diákigazolvány igénylése nélkül is igényelhet ideiglenes diákigazolványt, ha a vendéghallgatóként tanul a Szegedi Tudományegyetemen és a képzés hossza maximum 10 hónap (pl. Erasmus+, Campus Mundi, Choreomundus programban résztvevő hallgatók).


Az ideiglenes diákigazolvány fényképes igazolvánnyal együtt 60 napig érvényes.

 


 

Az állandó diákigazolvány csak érvényesítő matricával érvényes. Az érvényesítő matrica átvételére a félév során bármikor van lehetőség, amíg a hallgatói státusza aktív.


Végzett, be nem iratkozott, illetve passzív hallgatók nem jogosultak a matrica átvételére.

 


 

Ha Ön magyar állampolgársággal és külföldi címmel, harmadik országbeli állampolgársággal vagy EU/ EGT állampolgársággal rendelkezik, állandó diákigazolványát a hszi@hszi.u-szeged.hu címre küldött e-mailben vagy a személyes ügyfélszolgálatunkon igényelheti. Az e-mailhez csatolni kell a fényképes személyazonosító okmánya (személyi igazolvány / útlevél / jogosítvány) szkennelt képét, magyar tartózkodási cím esetén a lakcímkártyája szkennelt képét, valamint a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlap szkennelt képét.


EU/EGT állampolgárok számára a Kormányhivatal / Kormányablak a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal által kiállított regisztrációs kártya alapján állít ki helyes NEK adatlapot. A NEK adatlap kiállításához a Kormányhivatalban / Kormányablakban be kell mutatni egy hallgatói jogviszony igazolást. A regisztrációs kártya nélkül kiállított NEK adatlap nem alkalmas diákigazolvány igénylésre. Harmadik országbeli állampolgárok számára a Kormányhivatal/Kormányablak érvényes útlevél vagy tartózkodási engedély alapján állít ki NEK adatlapot. A NEK adatlap kiállításához a Kormányhivatalban / Kormányablakban be kell mutatni egy hallgatói jogviszony igazolást. Kérem, a NEK adatlap átvétele előtt ellenőrizze, hogy helyesek-e az adatai.

Helytelen adatokkal kiállított NEK adatlap nem alkalmas diákigazolvány igénylésre!

 


 

A diákigazolvány vagy az érvényesítő matrica elvesztését e-mailben kell bejelenteni a hszi@hszi.u-szeged.hu címen.


Ha csak a matrica veszett el, nem kell új diákigazolványt igényelni. Az érvényes matrica elvesztésének díja 3500 forint, melyet postán, a HSZI ügyfélszolgálatán kapott sárga csekken fizethet be. A befizetett csekkszelvényt be kell mutatni az ügyfélszolgálaton, ezt követően tudunk új matricát adni.


Ha a diákigazolvány is elveszett, új diákigazolvány igénylésére van szükség. Ha az elvesztett diákigazolványon volt érvényes matrica, ki kell fizetni a matrica elvesztésének díját. Az igénylés menete ugyanaz, mint az első diákigazolvány igénylése esetén. Ha rendelkezik 3 évnél nem régebbi NEK adatlappal, amelyet meglévő fényképes igazolványa alapján állítottak ki, és egyéb adatai nem változtak, akkor nem szükséges új NEK adatlapot igényelnie.