Tüdő patológia munkacsoport

A Szegedi Tudomány Egyetem Sebészeti Klinikájával és a deszki Mellkasi Betegségek Szakkórházával együttműködve Magyarország egyik legnagyobb mintaszámú patológiai diagnosztikai centruma alakult ki.

Intézetünk a nemzetközi színvonalú kórszövettani leletezés révén megkerülhetetlen részt vállal a tüdő daganatok és nem daganatos betegségek kórismézésében.

A munkacsoportban két, a tüdő patológiájában jártas patológus évente megközelítőleg 500 hörgőtükrözés és mellkas CT-vezérelt tűbiopsziás mintát, valamint több mint 500 sebészeti reszekátumot leletez meg.

A rutin kórszövettani leletezés részeként számos speciális festést használunk, amellyel többféle kórokozót, anyagot, illetve szövetet tudunk kimutatni. A tumorok diagnosztikájában napi gyakorlattá váltak az immunhisztokémiai vizsgálatok, amelyekkel az egyes daganatok -kezelést is befolyásoló- szövettani besorolása egyre pontosabbá válik.

A daganatok személyre szabott kezelését további elérhető molekuláris vizsgálataink (KRAS, EGRF, ALK, ROS1 és PDL1) segítik.

A diagnosztikus kihívást jelentő eseteket a munkacsoport tagjai konzultálják, továbbá mind hazai, mind nemzetközi patológus kollégákkal való konzultáció is lehetséges.

A munkacsoportunk szerves résztvevője a deszki Mellkasi Betegségek Szakkórházában tartott multidiszciplináris pulmo-onkológiai teameknek, valamint az interstitiális tüdőbetegségekre fókuszáló fibrosis teameknek, ahol az egyes betegek pulmonológiai, radiológiai, sebészeti, patológiai és onkológiai sajátságait egyeztetjük.

Fontosnak tartjuk az tüdő patológia továbbadását, ezért szerepet kap mind az orvostanhallgatók, mind a szakorvosjelöltek képzésében, illetve törekszünk a leendő és fiatalabb munkatársakat a tudományos munkába is bevonni. Ezen igyekezetünket számos helyi és országos tudományos fórum elismerése is értékelte.

Kutatási területeink:

  • A tüdő adenocarcinoma növekedési mintázatainak jelentősége
  • A tüdő adenocarcinoma grádusok kórjóslat befolyásoló szerepe
  • A légúti terjedés (STAS) prognosztikus szerepe adenocarcinomák körében
  • A tüdő laphámrákok prognosztikus és prediktív markereinek elemzése
  • A neuroendokrin tüdőtumorok immunhisztokémiai vizsgálata
  • A nem daganatos betegségek patológiai diagnosztikája

A munkacsoport tagjai:

Prof. Dr. Tiszlavicz László, PhD

Dr. Zombori Tamás, PhD

Kiemelt irodalom:

Zombori T, Nyári T, Tiszlavicz L, Pálföldi R, Csada E, Géczi T, Ottlakán A, Pécsy B, Cserni G, Furák J. The more the micropapillary pattern in stage I lung adenocarcinoma, the worse the prognosis-a retrospective study on digitalized slides. Virchows Arch. 2018;472:949-958. doi: 10.1007/s00428-018-2337-x.

 

Zombori T, Furák J, Nyári T, Cserni G, Tiszlavicz L. Evaluation of grading systems in stage I lung adenocarcinomas: a retrospective cohort study. J Clin Pathol. 2018;71:135-140. doi: 10.1136/jclinpath-2016-204302.

 

Sejben A, Tiszlavicz L, Furák J, Boros K, Sápi Z, Zombori T. A tüdőartériák intimájából kiinduló sarcoma [Intimal sarcoma of pulmonary arteries]. Orv Hetil. 2020;161:232-236. Hungarian. doi: 10.1556/650.2020.31642.

 

Zombori T, Tóth N, Furák J, Berényi Z, Tiszlavicz L. Tumor a hátulsó gátorban – az extramedullaris myelolipoma ritka esete [Tumor of posterior mediastinum - rare case of extramedullar myelolipoma]. Magy Seb. 2017;70:74-77. Hungarian. doi: 10.1556/1046.70.2017.1.11.

 

Furák J, Paróczai D, Burián K, Szabó Z, Zombori T. Oncological advantage of nonintubated thoracic surgery: Better compliance of adjuvant treatment after lung lobectomy. Thorac Cancer. 2020;11:3309-3316. doi: 10.1111/1759-7714.13672.

 

Németh T, Szabó Z, Pécsy B, Barta ZV, Lázár G, Torday L, Maráz A, Zombori T, Furák J. A tüdőmetastasisok sebészi kezelésében történt változások az elmúlt 12 évben [Changes in the surgical treatment of pulmonary metastases during the last 12 years]. Orv Hetil. 2020;161:1215-1220. Hungarian. doi: 10.1556/650.2020.31770.

 

Zombori T, Sejben A, Tiszlavicz L, Cserni G, Pálföldi R, Csada E, Furák J. Architectural grade combined with spread through air spaces (STAS) predicts recurrence and is suitable for stratifying patients who might be eligible for lung sparing surgery for stage I adenocarcinomas. Pathol Oncol Res. 2020;26:2451-2458. doi: 10.1007/s12253-020-00855-7.

 

Géczi T, Csada E, Tiszlavicz L, Lázár G, Furák J. A műtétileg kezelt tüdőrák klinikopatológiai jellemzőinek változása az ezredfordulónkon [Changes in the clinicopathological features of surgically treated lung cancer around the millennium]. Orv Hetil. 2018;159:391-396. Hungarian. doi: 10.1556/650.2018.30964.

 

Fábián K, Németh Z, Furák J, Tiszlavicz L, Pápay J, Krenács T, Tímár J, Moldvay J. Protein expression differences between lung adenocarcinoma and squamous cell carcinoma with brain metastasis. Anticancer Res. 2014;34:5593-7.

 

Bánfi A, Tiszlavicz L, Székely E, Peták F, Tóth-Szüki V, Baráti L, Bari F, Novák Z. Development of bronchus-associated lymphoid tissue hyperplasia following lipopolysaccharide-induced lung inflammation in rats. Exp Lung Res. 2009;35:186-97. doi: 10.1080/01902140802495862.

 

Loges NT, Olbrich H, Fenske L, Mussaffi H, Horvath J, Fliegauf M, Kuhl H, Baktai G, Peterffy E, Chodhari R, Chung EM, Rutman A, O'Callaghan C, Blau H, Tiszlavicz L, Voelkel K, Witt M, Zietkiewicz E, Neesen J, Reinhardt R, Mitchison HM, Omran H. DNAI2 mutations cause primary ciliary dyskinesia with defects in the outer dynein arm. Am J Hum Genet. 2008;83:547-58. doi: 10.1016/j.ajhg.2008.10.001.

 

Tiszlavicz L, Krenács L, Kovács K, Csanádi J, Szalontai K. A tüdő Langerhans-sejtes granulomatosisa (morfológiai vizsgálatok histiocytosis X-ben szenvedö betegekból származó tüdőbiopsiás anyagokon) [Langerhans cell granulomatosis of the lung (morphological studies of lung biopsy specimens from patient with histiocytosis X]. Orv Hetil. 1997;138:215-8. Hungarian.


 tudo

 

A: Tüdő eredetű micropapillaris adenocarcinoma (hematoxilin-eozin festés, 10x); B: daganatos vérér betörés igazolása speciális festéssel (alciánkék-elasztika festés, 20x); C: Diffúz ALK-expresszió nagysejtes neuroendokrin carcinoma esetén (ALK immunhisztokémiai reakció, 40x), E: Fibroblasztos fókusz kimutatása interstitialis tüdőbetegségben (alciánkék-elasztika festés, 20x).